top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Nova finestra fins el 30-04-23 perquè els autònoms puguin canviar la seva base de cotització.

Updated: Apr 18, 2023

Els autònoms tenen fins a finals d'abril una nova oportunitat per a canviar la quota que estan pagant i ajustar-la als seus ingressos reals, si no volen després haver de regularitzar per haver pagat de més o de menys. Et recordem el nou sistema i què has de fer si no vols haver de regularitzar.Benvolgut client i amic,


Com ja us hem estat informant, des del 01-01-23 ha entrat vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció de rendiments nets. Si ets autònom (empresari, professional o societari) convé verificar si has d’actualitzar la teva base de cotització i la quota que estàs pagant, per ajustar-la als rendiments que preveus tindràs durant el 2023. La propera modificació (se’n pot fer cada 2 mesos) és possible fins el 30-04-23 i tindrà efectes a partir de l'01-05-23.


Si encara no has comunicat a la TGSS els rendiments que preveus tenir aquest 2023, o preveus una modificació dels que has comunicat pots seleccionar una nova base de cotització i, per tant, una nova quota que s'hi adapti cada 2 mesos. Aquestes modificacions seran efectives en les següents dates:


  • 01-03-23, si la sol·licitud s’hagués fet entre 01-01-23 i 28-02-23.

  • 01-05-23, si la sol·licitud es fa entre 01-03-23 i 30-04-23.

  • 01-07-23, si la sol·licitud es fa entre 01-05-23 i 30-06-23.

  • 01-09-23, si la sol·licitud es fa entre 01-07-23 i 31-08-23.

  • 01-11-23, si la sol·licitud es fa entre 01-09-23 i 31-10-23.

  • 01-01-24, si la sol·licitud es fa entre 01-11-23 i 31-12-23.

Per tant, fins al 30-04-23 pots fer un canvi de tram si ho consideres oportú.Cotització basada en els rendiments obtinguts

Et recordem que el nou sistema es desplegarà gradualment, des de la seva entrada en vigor i fins a 2025, i s’han dissenyat unes taules de cotització transitòries amb 15 trams de rendiments nets mensuals, que contenen les bases mínimes i màximes de cotització que s'aplicaran a cada tram els anys 2023, 2024 i 2025.


Et recordem que a l'efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets que hagis obtingut durant l'any natural, en l'exercici de les diferents activitats professionals o econòmiques que tinguis, amb independència de si les realitzes de manera individual o com a soci o integrant de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, (no s’inclouran les que percebis com a treballador). El rendiment net computable de cadascuna de les activitats es calcularà d'acord amb les normes de l'IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyin.Com calcular els teus rendiments?

De l'import resultant es deduirà un 7% en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què l autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge serà del 3%:

  • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui major o igual al 25%.

  • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33%.

Per a l'aplicació del percentatge indicat del 3%, n'hi haurà prou amb haver figurat 90 dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.


Partint de la mitjana mensual d'aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.Aquí pots consultar els trams, bases i quotes per aquest any 2023:Què passa si esculls una base de cotització que finalment no es correspon amb els teus rendiments definitius? O si no esculls cap base?

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l'any natural (en aquest cas 2023), i amb les dades de la declaració de la renda, l'AEAT informarà a la TGSS dels rendiments anuals reals percebuts. Si la quota que has triat fos inferior a la corresponent, la TGSS et comunicarà l'import de la diferència, que hauràs d’abonar abans de l'últim dia del mes següent a aquell en què hagis rebut la notificació.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els teus rendiments reals, la TGSS t’abonarà la diferència abans del 3 d'abril de l'exercici següent.

Si no has escollit cap base, la TGSS t’ha seguit aplicant la mateixa que abonaves el mes de desembre de 2022.


Contacta amb els nostres tècnics per qualsevol dubte o aclariment o si necessites conèixer els teus rendiments nets.


M’afecta si estic en situació de jubilació activa?

Sí, els jubilats actius que segueixen pagant autònoms també han d’adequar la base que esta pagant que seguirà sent més reduïda que la normal, però s’haurà d’ajustar als rendiments nets obtinguts.
PÉREZ SARDÀ

Àrea d’Autònoms i Prestacions


111 views0 comments

Commentaires


bottom of page