top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Vols saber les principals mesures fiscals recollides en l'acord programàtic del nou Govern ?


Com ja us explicàvem a l’anterior entrada, el 30-12-19 es va signar entre el PSOE i Unides Podem un document d'intencions denominat “Coalició progressista”. Us vam explicar les principals mesures laborals que es preveien adoptar i ara us concretarem quines són les mesures fiscals clau que conté aquest acord: l'increment de l'IRPF per a les rendes més altes, revisió del règim fiscal de determinades societats o límits més rigorosos per als pagaments en efectiu, a més de la implementació de les taxes Google i Tobin, i de l'augment de la fiscalitat mediambiental…Com ja us vam informar, el passat 30-12-19 es va signar entre els membres del nou govern de l’Estat un document d'intencions denominat "Coalició progressista. Un nou acord per a Espanya". Tal com s'exposa en la seva introducció, conté una sèrie d’acords de govern per a tota la legislatura. Els pressupostos generals de l'Estat que es tramitaran s'elaboraran prenent com a base aquest document i els consensos adquirits en els últims temps, adaptant-los al nou context macroeconòmic.


El document aborda temes nuclears en matèria fiscal, drets socials, polítiques feministes, lluita contra el canvi climàtic, actualització de l'estat autonòmic, memòria democràtica o cultura i esports, entre d’altres.


Us concretem algunes de les modificacions previstes en matèria fiscal:


Impost sobre la renda de les persones físiques-IRPF

Increment de 2 sobre la base general en rendes superiors a 130.000 euros i de 4 punts per a la part de base imposable que excedeixi de 300.000 euros.Increment en 4 punts (fins al 27%) en les rendes de capital superiors a 140.000 euros.


Impost sobre societats-IS

Règim de tributació mínima del 15% en cas de volum de negocis superior a 20 milions d'euros o en règim de consolidació fiscal.Tributació mínima del 18% per a les entitats de crèdit/hidrocarburs.Tipus de gravamen reduït del 23% per a les empreses amb volum de negocis inferior 1 un milió d'euros.Gravamen del 5% dels dividends de font estrangera i nacional.


Impost sobre el patrimoni-IP

Augment de l'1% de l'últim tram per a més de 10 milions d'euros (en l’escala estatal per a les comunitats autònomes que no tinguin la seva pròpia escala).


Impost sobre el valor afegit-IVA

Reducció del tipus de gravamen d'IVA dels serveis veterinaris i dels productes d'higiene femenina. Es revisarà la fiscalitat dels aliments ultra processats o rics en greixos i sucres.


SOCIMIS (societats cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari)

Gravamen especial del 15% sobre beneficis no distribuïts.


SICAV (societats d'inversió de capital variable)

Control per part de l'Administració Tributària del nombre d'accionistes.

Comunicació a la CNMV.


Impost per a operacions de l'economia digital

Implementació de les taxes Google i Tobin.


Impostos mediambientals

Augment de la fiscalitat mediambiental.La intenció és valer-se de la fiscalitat per lluitar contra el canvi climàtic. L'equiparació dels tipus impositius de gasolina i dièsel podria arribar definitivament al 2020 a través d'aquesta fiscalitat verda prevista que afectaria els autònoms i pimes del sector transport o que utilitzin el seu vehicle per a desplaçaments relacionats amb el desenvolupament de l'activitat.


Avantprojecte de llei de mesures antifrau

Reduir el límit dels pagaments en efectiu dels 2.500 euros actuals a 1.000 euros. Per controlar el frau fiscal també es pretén prohibir l'ús de programari de doble comptabilitat per a evitar l'economia en B.

Cliqueu en el següent enllaç si voleu llegir el text íntegre de l'acord:Us podeu posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment, o si voleu saber com us podria afectar en concret qualsevol de els mesures previstes.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal

13 views0 comments

Comments


bottom of page