top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Saps quin és el termini per a sol·licitar la devolució d'un rebut domiciliat al banc?


Tot i que no és habitual, pot passar que ens vinguin carregats al compte corrent imports que no es corresponen amb cap servei contractat de forma habitual o ens poden arribar factures de serveis que ja no utilitzem.

En aquests casos, podem demanar a la nostra entitat bancària la devolució d'aquest rebut.


El termini màxim per ordenar la devolució d’un rebut és de 8 setmanes, comptades a partir de la data de càrrec del rebut en el compte. El banc, té 10 dies hàbils des de que rep la sol·licitud de devolució, per retornar l'import del rebut o bé per justificar la seva denegació de devolució, indicant en aquest cas els procediments de reclamació.
La devolució de rebuts indeguts està regulada al Reial Decret Llei 19/2018 de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.


Tota persona té dret a tornar qualsevol rebut, estigui domiciliat o no, excepte els de pagaments de préstecs o comissions, a no ser que en aquests casos l'entitat bancària hagi comès algun error.

En el cas de rebuts prèviament autoritzats, podràs ordenar la devolució si, quan es va donar l'autorització no vas especificar l'import exacte i si l’import carregat supera raonablement el que podies esperar tenint en compte les teves anteriors pautes de despesa, les condicions del teu contracte i altres circumstàncies similars.

En aquests casos, el termini màxim de devolució és de 8 setmanes, comptades a partir de la data de càrrec del rebut en el teu compte. L'entitat haurà de retornar l'import del rebut o bé justificar la seva denegació de devolució, en el termini de 10 dies hàbils..


En el cas dels rebuts que no estiguessin prèviament autoritzats, s’haurà de comunicar tan aviat com sigui possible a l’entitat bancària que l'operació no està autoritzada i sempre en el termini màxim de 13 mesos des de la data del càrrec.

En cas de no ser un consumidor, es pot pactar amb l’entitat bancària un termini inferior.


Truca'ns.

Equip Pérez Sardà
187 views0 comments

Comments


bottom of page