top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Recordatori del canvi de sistema de notificació de baixes mèdiques des d’01-04-23

Updated: May 18, 2023

Et recordem que des del 01-04-23 els treballadors ja no han de lliurar la còpia del parte mèdic de baixa a les empreses. Però no és aquesta la única novetat en matèria de baixes. Hi ha novetats pel que fa als acomiadaments de baixes!

Llegeix-nos aquí!Benvolgut client i amic,


Com ja us vam informar a la nostra comunicació de data 12-01-23 ( A partir de l'1 d'abril els treballadors ja no han de lliurar la baixa mèdica a l'empresa) a partir del dia 01-04-23 els treballadors ja no han de presentar a l’empresa còpia del “parte” de baixa quan estan en situació d’incapacitat temporal, ja sigui per malaltia com d’accident.

  • Això no implica que els treballadors no hagin de comunicar aquesta circumstància a l’empresa excepte impossibilitat manifesta, però s’elimina l’obligació d’entregar còpia del parte en sí.

  • En cas que el vostre conveni col.lectiu no ho prevegi, convindria fer un recordatori als vostres treballadors a tal efecte, per tal que pugueu adoptar mesures disciplinàries si el treballador no avisa de la impossibilitat d’incorporar-se. Us podem ajudar a preparar aquesta comunicació.

  • Els tràmits a partir de l’01-04-23 els haurà de fer l’empresa, i per tant, la vostra assessoria, com a autoritzat RED i qui actua en nom vostre davant de la Seguretat Social. Nosaltres farem tots els tràmits i gestions amb l’Administració i us comunicarem la situació de baixa quan ens notifiquin la corresponent comunicació.


No és aquesta la única novetat en matèria de baixes:

Coneixes els 3 nous subtipus de baixa mèdica a partir de juny de 2023?

La Llei Orgànica 1/2023 ha modificat la normativa de Seguretat Social amb efectes a partir de 01-06-23 creant 3 nous subtipus de baixa mèdica per incapacitat temporal:

Baixa per menstruació incapacitant: Situació especial d’incapacitat derivada de una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada.

Baixa per interrupció (voluntària o involuntària) de l’embaràs, mentre es rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut.

Baixa a partir de la setmana 39 d’embaràs.

Els detalls de cadascuna d’aquestes modalitats són:


Nul.litat dels acomiadaments dels treballadors en situació de baixa per IT?


Arran dels darrers canvis normatius en matèria de discriminació laboral, hi ha hagut un canvi important a l’hora de qualificar els acomiadaments de treballadors que estiguin en situació de baixa mèdica que hem de tenir en compte quan plantegem la desvinculació d’algun col·laborador.


Fins fa relativament pocs anys, no hi havia cap limitació per acomiadar a treballadors que estiguessin o haguessin agafat la baixa, ja que aquests acomiadaments eren qualificat com improcedents i l’empresa podia en tot cas, en principi i salvo algunes excepcions, optar per indemnitzar al treballador acomiadat amb la indemnització que li correspongués per improcedència.


Uns anys més cap aquí, i per aplicació de criteris jurisprudencials europeus, els nostres tribunals van començar a considerar que podien ser nuls per discriminatoris, excepte que es demostrés que la discriminació no era la causa de l’extinció, si no que hi havia un motiu aliè a qualsevol voluntat discriminadora, els supòsits de baixes llargues o incapacitants, o quan l’empresa seguia una conducta sistemàticament tendent a perseguir les persones que agafaven les baixes i evitar així que els treballadors estiguessin en situació d’IT.


En els últims mesos, la norma ha incorporat de forma expressa la malaltia com a causa de discriminació, i per tant, en casos de procedir a acomiadar treballadors que estiguin malalts o en situació de baixa mèdica (independentment en principi de la causa i la durada), poden ser considerats nuls, a no ser que l’empresa pugui provar que hi ha una causa diferent i no discriminatòria.


Us recordem que la nul·litat impedeix a l’empresa pagar una indemnització, sinó que ha de readmetre el treballador acomiadat i abonar i cotitzar tot el període transcorregut fins la sentència, com a salaris de tramitació.


Aquest criteri també s’aplica en casos de finalització de contracte temporal o per no superar el període de prova: us recomanem no només motivar molt bé les cartes d’acomiadament, sinó també a ser possible, les cartes d’extinció per no superar el període de prova.

Pregunta’ns si tens dubtes!

PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral i Àrea Jurídica

149 views0 comments

Comments


bottom of page