top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Notificacions electròniques i vacances

Updated: Dec 3, 2019

Si marxeu de vacances o tanqueu l´empresa durant uns dies, és possible que estigueu un període de temps sense tenir accés a la seu electrònica per controlar possibles notificacions que pugueu rebre de l´Agència Tributària.


Què passa quan tenim tancat per vacances???Si teniu una societat o entitat obligada a rebre notificacions electròniques o esteu inclosos voluntàriament en el Sistema de Notificacions Electròniques de l´AEAT, tingueu present que l´Agència Tributària (AEAT) té habilitada la possibilitat de sol.licitar uns dies de cortesia durant els quals no us notificaran telemàticament a través de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH).


Malgrat tot, cal saber que durant aquests dies de cortesia, l´AEAT sí que us podria notificar-vos per altres vies si volgués o li interessés fer-ho, per exemple per carta certificada o agent tributari.


Quan l´AEAT envia una notificació electrònica posant-la a disposició del contribuent, si en un termini de 10 dies no s´ha obert o llegit la notificació, s´entén notificada per rebuig. Això pot comportar no atendre requeriments dins de termini o inclús ser sancionat per no assabentar-se d´una notificació, o altres incidències.


Per evitar aquesta situació, es preveu la possibilitat de sol.licitar uns dies de cortesia.


Es poden senyalar fins un màxim de 30 dies naturals per any, i en tot cas cal fer la sol.licitud amb una antelació mínima de 7 dies naturals al primer dia que hagi de tenir efecte.

Recordeu que es poden sol.licitar uns dies de cortesia durant els quals l´AEAT no us enviï notificacions electròniques.

El procediment per sol.licitar els dies de cortesia es realitza per seu electrònica a www.agenciatributaria.gob.es, i pot fer-ho tant l´obligat tributari com qualsevol altra persona que figuri inscrita en el Registre d´Apoderaments de l´AEAT, ja sigui de forma global o com apoderada per rebre notificacions de l´obligat tributari destinatari de les mateixes.


Contacteu amb nosaltres si teniu dubtes o necessiteu més informació.


PÉREZ SARDÀ

Àrea fiscal16 views0 comments

Комментарии


bottom of page