top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Les inspeccions tributàries es podran realitzar per via telemàtica

Updated: Jun 29, 2020

Al BOE del 17 de juny de 2020 s'ha publicat el Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, en el qual, entre d' ltres normes, es modifica la Llei General Tributària per establir que les actuacions de l'Administració i dels obligats tributaris en els procediments d'aplicació dels tributs es podran realitzar a través de sistemes digitals (videoconferències o altres sistemes similars).Benvolgut client i amic,

sembla que les reunions online, vidoconferències o qualsevol altre sistema digital similar, han arribat per quedar-se..., També a l'administració es comença a publicar normativa per regular les actuacions d'inspeccions tributàries online.Desenvolupament de les actuacions i procediments tributaris

S'estableix que les actuacions de l'Administració i dels obligats tributaris en els procediments d'aplicació dels tributs es podran realitzar a través de sistemes digitals que, mitjançant la videoconferència o un altre sistema similar, permetin la comunicació bidireccional i simultània d'imatge i so, la interacció visual, auditiva i verbal entre els obligats tributaris i l'òrgan actuant, i garanteixin la transmissió i recepció segures dels documents que, en el seu cas, recullin el resultat de les actuacions realitzades, assegurant la seva autoria, autenticitat i integritat.


Així mateix, precisa que serà l'Administració tributària la que determini la utilització d'aquests sistemes si bé requereix la conformitat de l'obligat tributari en relació amb el seu ús i amb la data i hora del seu desenvolupament.


Lloc de les actuacions inspectores

També es modifica el contingut relatiu al lloc de les actuacions inspectores, per establir que les actuacions inspectores es podran desenvolupar també a més d'en els llocs habituals (domicili fiscal de l'obligat tributari, on es realitzin les activitats gravades, etc.), en un altre lloc sempre i quan es realitzin a través dels sistemes digitals, i sempre amb la conformitat de l'obligat tributari.


Per qualsevol aclaració, no dubteu en contactar-nos.

PEREZ SARDA264 views0 comments

Comments


bottom of page