top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Important: tots els becaris en pràctiques cotitzen a partir de 2024


Tens becaris en pràctiques o estàs pensant en agafar-ne? A partir del proper 01-01-24 tots els becaris hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat Social, independentment que realitzin pràctiques remunerades o no. T'ho expliquem...Benvolgut client i amic,


Tal i com et vam avançar en aquest blog el dia 19 de setembre, et recordem que amb efectes a partir de l'01-01-24 tots els alumnes que facin pràctiques a les empreses, ja siguin remunerades o no, ja siguin curriculars o no, han de donar-se d’alta a la Seguretat Social i s’haurà de cotitzar.


Fins ara, només els estudiants amb pràctiques remunerades cotitzaven a la Seguretat Social.


El sistema de cotització, bonificacions i prestacions a les que hi tindran dret te les resumíem a les nostres anteriors circulars. Pots accedir a la última amb informació detallada al següent link: Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024


Els becaris que s’han d’incloure per tant son tots els que facin pràctiques ja siguin universitaris (cursant grau, màster o doctorat, o les dirigides a obtenir un títol propi d’universitat, diploma d’especialització o diploma d’expert), com també els alumnes de formació professional (només queda exclosa l’anomenada formació professional intensiva.


Per a les pràctiques remunerades l’obligació d’alta i cotització correspondrà com fins ara a l’empresa, però canvia el règim de bonificacions.


Per a les pràctiques no remunerades l’obligació d’alta i cotització correspondrà igualment a l’empresa, a excepció que el conveni subscrit amb l’entitat acadèmica disposi expressament que ho ha de fer el centre formatiu. S’haurà de treure un número de compte nou de Seguretat Social.


Els becaris remunerats que actualment consten d’alta, s’haurà de procedir a adaptar la cotització a la nova legislació, i les empreses que tinguin estudiants en pràctiques no remunerades a 01-01-24 hauran de comprovar si el conveni preveu que l’entitat formativa assumeix les obligacions d’alta i cotització, ja que en cas de no fer-ho serà l’empresa qui ho haurà de fer amb efectes 01-01-24.


Reviseu la situació dels vostres becaris i tingueu en compte que a partir d’ara també els no remunerats hauran de cotitzar.

El nostre equip de l’Àrea Laboral us pot ajudar i assessorar adaptar-vos a les noves obligacions.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral

59 views0 comments

Commenti

Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
bottom of page