top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024

Updated: Oct 2, 2023


A partir del proper 1 de gener del 2024 tots els becaris hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat Social, independentment que realitzin pràctiques remunerades o no. T'ho expliquem...Benvolgut client i amic,


T'informem que amb efectes a partir de l'1 de gener de 2024, s'inclouran en el sistema de Seguretat Social els alumnes que facin pràctiques formatives i acadèmiques incloses en programes de formació, els coneguts com « becaris ».


El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de la reforma de pensions va incloure aquesta mesura que inicialment havia de ser efectiva a partir d'octubre de 2023 i que finalment no entrarà en vigor fins l’1 de gener de 2024.


D'aquesta manera, tots els becaris cotitzaran a la seguretat Social, a partir de l’esmentada data, independentment de si les practiques són o no remunerades.

Fins avui, només els estudiants amb pràctiques remunerades cotitzaven a la Seguretat Social i ho feien tant per contingències comunes com per contingències professionals.


Estudiants beneficiats: la nova normativa contempla els estudiants universitaris, títols oficials de grau i màster, doctorat, màsters de formació permanent, diplomes d'especialització o diplomes d'expert. També inclou alumnes de formació professional, excepte en el règim de formació professional intensiva.


Acció protectora: pel que fa a l'acció protectora de la Seguretat Social, el nou règim exclou la protecció per desocupació i la cobertura del fons de garantia salarial. En el cas de pràctiques no remunerades, també exclou la protecció per incapacitat temporal per contingències comunes. És a dir, no es cotitzarà per aquests conceptes.


Obligacions davant la Seguretat Social:

  • Per a les pràctiques formatives remunerades, les obligacions recauen en l'entitat que finança el programa de formació, és a dir, qui abona la retribució, normalment l’empresa, qui assumirà la condició d'empresari i les obligacions amb la Seguretat Social.

  • En el cas de pràctiques no remunerades, les obligacions corresponen a l'empresa o entitat on es facin les pràctiques, excepte que s’estableixi una altra cosa en el conveni de cooperació. S’hauran de comunicar els dies efectius de pràctiques.


Cotització a la Seguretat Social: en tots dos casos, s’exclou la cotització del mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI). S'aplica una reducció del 95% a les quotes per contingències comunes sense altres beneficis en la cotització. L'entitat que assumeixi la condició d'empresa serà responsable de l'ingrés de totes les quotes.


Retroactivitat: les persones que es trobessin en la situació descrita abans de l'entrada en vigor del nou sistema podran subscriure un conveni especial, per poder computar la cotització pels períodes de formació o pràctiques realitzades abans d'aquesta data, fins a 5 anys màxim.


No dubteu en contactar amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral

112 views0 comments

Comments


bottom of page