top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Brexit: com ens afectarà?

El passat 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea.


L´Acord de retirada contemplava un període transitori fins a 31 de desembre de 2020 durant el qual es seguia aplicant la legislació comunitària en el Regne Unit en relació amb el mercat interior, unió duanera i polítiques comunitàries. És a dir, la U.E. ha tractat al Regne Unit com un estat membre, excepte en el que fa referència a les institucions de la UE i a les estructures de govern.

En particular, durant tot aquest període les empreses no han hagut de realitzar formalitats duaneres.


Benvolgut client i amic,


No havent- hi pròrroga del període transitori, aquest finalitzarà el 31 de desembre de 2020. Per tant, al marge de les negociacions que es puguin estar duent a terme en relació amb un possible acord per la relació futura i per molt ambiciós que pugui arribar a ser l´acord al qual es pugui arribar, a partir del dia 1 de gener de 2021 tots els moviments de mercaderies des de o cap al Regne Unit estaran subjectes a formalitats i controls duaners.


L´AEAT ha publicat en la seva web quines són les conseqüències del BREXIT en els diferents tràmits i impostos que es veuran afectats. Destaquem com a més importants els següents:


Conseqüències del Brexit en les Duanes i impostos especials.

  • Els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d´operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres, com una importació/exportació.

  • Els operadors que realitzen operacions duaneres han de disposar d´un EORI vàlid i únic per tota la UE.

Conseqüències del Brexit en l´IVA a partir de 1 de gener de 2021

  • Com que les operacions entre Espanya i Regne Unit deixaran de qualificar-se com a comunitàries, ja no s´hauran d´informar al model 349. Les empreses espanyoles que realitzin operacions duaneres (importacions i exportacions) hauran de disposar del EORI.

Conseqüències del Brexit en Societats a partir de 1 de gener de 2021

  • Un dels efectes més importants serà l´aplicació del Conveni Bilateral entre Regne Unit i Espanya per evitar la doble imposició, no sent ja aplicable l´exempció de dividends i rendes derivades de la transmissió de valors de Fons propis d´entitats residents en el Regne Unit, doncs aquest ja no formarà part de la UE, exempció a què es refereix l´article 21 de la Llei de l´Impost sobre Societats.


Per a més informació, els adjuntem el link de l´AEAT:Truca'ns.

Equip Pérez Sardà


6 views0 comments

Comments


bottom of page