top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Vols saber com avança la negociació entre els agents socials per reduir la jornada laboral setmanal de 40 a 37,5 hores?

La setmana passada el govern de l'Estat va fer circular un text que hauria de servir de base per un Real Decret pendent d'aprovació  i de publicació en matèria de reducció de jornada. 
Benvolgut client i amic,

Segur que heu pogut llegir per premsa, que el govern te sobre la taula uns canvis importants en matèria de reducció de jornada que ens poden afectar d'una manera important... Us volem avançar què se'n sap fins ara:


Quan entraria en vigor?

 

-. El Govern espera que un cop aprovada la reforma, probablement abans de finalitzar l'estiu de 2024, la jornada laboral es redueixi de 40 a 38,5 hores setmanal (en còmput anual). 

 

- A partir de l'1 de gener de 2025, la jornada laboral es reduiria a 37,5 hores setmanals.

 

A qui afectaria? 

 

-Treballadors a jornada sencera: veurien reduïdes les hores a treballar, mantenint el salari. 


- Treballadors a temps parcial:


Els contractes a temps parcial amb una jornada igual o superior a la nova jornada completa (38,5 hores en 2024 o 37,5 hores en 2025) es convertiran automàticament en contractes a jornada sencera, augmentant el sou al corresponent al 100% de la jornada.

Els treballadors a temps parcial per sota de la nova jornada complerta, mantindran el número  d'hores a treballar, però veuran augmentat proporcionalment el seu salari.

 

Novetats en el Registre horari

Les empreses tindran 6 mesos per adaptar-se a un nou sistema de registre de jornada obligatori. Aquest nou registre haurà de ser digital i accessible, de manera automàtica, per a cada treballador, els representants sindicals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En aquests dos últims casos haurà, a més, de ser accessible de forma remota. L'empresa haurà de conservar els registres durant quatre anys i aquests estaran a disposició de treballadors, sindicats i Inspecció.

 

Infraccions i sancions (LISOS)


Es modifiquen les infraccions i sancions en aquesta matèria de manera que les empreses que no compleixin amb el registre horari i la reducció de la jornada setmanal podran ser sancionades amb multes de fins a 10.000 euros per treballador. 

 

Hi haurà novetats en les hores extres?  

 

No, el Govern ha rebutjat la proposta de la patronal d'augmentar el límit anual d'hores extra de 80 a 150 hores per treball. 

 

Com dèiem, no hi ha encara text definitiu però considerem important que ho conegueu  atesa la importància dels canvis i possibles augments de costos salarials que implicaran. 

De seguida que tinguem més informació o coneguem el contingut definitiu del text, us ho farem saber.

Mentre, no dubteu en contactar amb nosaltres si necessiteu valorar com afectaran aquests importants canvis a la vostra empresa. 


PEREZ SARDA

Àrea Laboral169 views0 comments

Commentaires


bottom of page