top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Vols accedir a una nova bonificació per a contractar persones desocupades del programa 30 Plus?

 

Novament, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc del Programa 30 PLUS, gestionat per Granollers Mercat ofereix una subvenció de fins a 1.260€ mensuals, als contractes de treball d’un mínim de 6 mesos de durada. L‘objectiu és facilitar la inserció laboral a persones majors de 30 anys, en situació d'atur, dificultats d’accés al mercat de treball i amb l’obligatorietat de realitzar formació per millorar les seves competències relacionades amb el lloc de treball a cobrir. Llegeix els detalls aquí!!!Benvolgut client i amic,


Aquí tens els requisits i les caracterísitiques del programa:


Característiques del programa

Contracte de treball subvencionat com a mínim de 6 mesos; amb un mínim 20h de jornada setmanal, tot i que es prioritzen jornades complertes.

 

 Terminis per iniciar contractació


 • Data màxima per formalitzar contractes amb 9 mesos subvencionats: 01-01-2024

 • Data màxima per formalitzar  contractes amb 6 mesos subvencionats: 01-04-2024

En tots dos casos, el contracte pot tenir més durada, però únicament seran subvencionables els mesos que entrin dins el període d’execució del programa, el qual finalitza a 30/09/2024.

 

No seran compatibles els contractes d'interinitat, relleu ni substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball.


La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al SMI vigent. En aquest sentit des de Granollers Mercat es sol·licita que el salari mínim sigui l’import de la subvenció (1.260€) per 14 pagues, és a dir una retribució mínima de 17.640€ bruts any (per 40h).


No es podrà considerar com a candidata la persona proposada per l’empresa. La persona candidata provindrà de la Borsa de treball Xaloc  on podeu accedir a través del següent link: Borsa de Treball de Xaloc .


L’empresa no pot haver acomiadat ningú del mateix perfil o categoria professional de forma improcedent o nul o per acomiadament col·lectiu per l’òrgan judicial durant els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte.


Una mateixa empresa pot acollir fins a 5 contractes subvencionats. Per tant 30 Plus subvenciona fins a 56.700€ (en el cas de 5 contractes subvencionats a 9mesos) a una mateixa empresa.

 

Quines empreses i entitats poden sol·licitar la subvenció?

Empreses i autònoms de la comarca del Vallès Oriental

Entitats i institucions sense afany de lucre

Entitats locals, organitzacions sindicals i associacions empresarialsBeneficis per a les empreses


 • Preselecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa. Granollers Mercat proposarà a l’empresa les persones candidates adequades al perfil sol·licitat, i aquesta en farà la selecció definitiva.

 • Suport en la tramitació de la documentació abans i durant l’execució del programa.

 • Formació gratuïta en competències tècniques (entre 20 i 100h), vinculada al lloc de treball i segons perfil professional, de la persona contractada.

 • Compromís de seguiment de la/les persona/es contractada/des.

 • Subvenció corresponent al SMI de 1.260,00 € a jornada completa durant un període d’entre 6 i 9 mesos. La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat.

 • Subvenció compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions.

 

Característiques de les persones participants

El programa s’adreça a 50 persones del Vallès Oriental (excepte Baix Vallès**) de 30 anys i més, pertanyents a un dels següents col·lectius:


 • Han d’estar en situació de desocupació i inscrites a l’Oficina de Treball com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) el dia anterior a la seva incorporació al Programa 30 Plus.

 • El Programa prioritza persones desocupades de llarga durada (persona demandant que estigui inscrita a l’Oficina de Treball en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a l’entrada de la persona al programa) i/o persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.

 • No haver tingut un vincle laboral en els darrers 5 anys amb l’empresa contractant.

 • Les persones candidates han de residir a alguna de les següents poblacions del Vallès Oriental:

 

** Els municipis del Baix Vallès no inclosos en l'àmbit d'actuació són: Mollet del Vallès, Parets del Vallès, La Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Montornès del Vallès.


Si necessiteu més info ens podeu contactar o accedir al link:  GRANOLLERS MERCAT


PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral


23 views0 comments

Comentários


bottom of page