top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Variacions IAE (termini màxim 30 de gener 2021)

Benvolgut client i amic

En el cas que la teva empresa es trobi subjecta al pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) tingues en compte que durant el proper mes de gener (com a màxim fins el dia 30) és obligatori comunicar les variacions d’aquells elements tributaris que s’hagin tingut en compte per a la teva activitat concreta: metres quadrats de les instal·lacions, número de treballadors, potència (no potència contractada sinó KW de la maquinària afecta al procés productiu), vehicles, valor cadastral de les finques destinades a lloguer, etc...

S’ ha de tenir en compte que les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no es consideren variacions i per tant no alteren l’import de les quotes. Agrairem et posis en contacte amb la nostra companya Marta Paredes per tramitar les declaracions corresponents el més aviat possible.

En cas de no rebre manifestació expressa de la teva part, entendrem que la teva situació fiscal continua essent idèntica a la de l’ exercici 2020 i que, per tant, no procedeix presentar cap declaració de variació.


Pérez Sardà

Àrea fiscal
59 views0 comments

Comments


bottom of page