top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Totes les empreses tenen l'obligació de tenir un protocol de prevenció d'assetjament sexual.

Tot i ser obligatori per a totes les empreses des de l'any 2007, la majoria de petites i mitjanes empreses i microempreses no disposen encara d'un protocol de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral. No disposar del protocol implica que tenen el risc de ser sancionades per la Inspecció o d’haver d’assumir responsabilitats importants en cas de reclamació. T’ho expliquem!Benvolgut client i amic,


Tot i que per aplicació de la Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva d'homes i dones, ja fa molts anys que totes les empreses estan obligades a elaborar un protocol de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, la majoria no coneixen ni tan sols que tenen aquesta obligació o coneixent-la, no l’estan complint, sobretot degut a l’escassa publicitat i la nul.la fiscalització per part de l'Administració.


Darrerament, i arran primer de que s’ha estès l’obligació de negociar Plans d’Igualtat a les empreses a partir de 50 treballadors, i segon, de que s’ha publicat la LO 10/22, de garantia integral de llibertat sexual, s’ha posat en primera línia la necessitat de tenir el Protocol i de que aquest compleixi amb els requisits legalment establerts.


Altres obligacions de les empreses en aquesta matèria són promoure la sensibilització de la plantilla i oferir als treballadors informació i formació sobre aquesta temàtica, incloure a les valoracions dels riscos dels llocs de treball el risc de patir violència sexual, etc...


Us avisem que estem tenint notícies que empreses de formació molt agressives intenten vendre cursos de formació bonificats als treballadors en aquesta matèria, amb pràctiques comercials èticament molt dubtoses, quan el més important és elaborar un protocol adequat a l’empresa i triar les mesures adequades a cada organització.


Aprofitem per recordar-vos també l’obligació legal que tenen totes les empreses, independentment del número de treballadors d’elaborar el Registre Salarial per detectar possibles discriminacions en les retribucions dels homes i dones de la plantilla.


Contacteu amb el nostre Departament Jurídic.

Som especialistes en Igualtat de Gènere i us ajudarem a complir amb aquestes obligacions.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica


136 views0 comments

Comentários


bottom of page