top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

tancament fiscal 2021

Entrat el mes de desembre és el moment, si no s´ha fet abans, de pensar en el tancament fiscal de l´any 2021, per tal d´aprofitar al màxim les petites accions que encara es poden dur a terme per tal de reduir el pagament d´impostos d´aquest exercici.Benvolgut client i amic,


T'expliquem que pots fer i quins beneficis pots tenir!


PLANS DE PENSIONS

Quins beneficis tenim de fer aportacions a plans de pensions?

Les aportacions realitzades a plans de pensions individuals i les contribucions que la teva empresa realitzi per a tu, redueixen directament la base imposable de la declaració de la renda (IRPF), fins a uns límits, fet que genera un estalvi fiscal.

Pel 2021 el límit de reducció per aportacions a plans de pensions és la menor de les següents quantitats:

  • El 30% de la suma de rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

  • 2.000 euros. Aquest límit s´incrementa en 8.000 euros si es tracta de contribucions empresarials

Per tant, teniu temps fins el 31 de desembre de 2021 per realitzar aportacions fins el límit senyalat si voleu beneficiar-vos d´aquesta reducció.

Tingueu en compte que fins l´any 2020, el límit d´aportacions individuals era de 8.000 euros i per l´any 2021 s´ha limitat a 2.000 euros.COMPENSACIÓ DE PÈRDUES I RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI NEGATIUS

Cal tenir en compte que el saldo negatiu de rendiments del capital mobiliari es compensa amb el saldo positiu de guanys i pèrdues patrimonials obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25% del mencionat saldo positiu. Igualment, el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials es compensen amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari, amb el límit del 25%.

El saldo negatiu restant no compensat podrà ser compensat en els 4 exercicis següents.

És important avaluar bé les possibilitats de compensació de les rendes negatives, així com si tenen pèrdues i rendiments negatius pendents de compensar originats en exercicis anteriors sobretot en aquests darrers temps de pandèmia.


ALTRES QÜESTIONS

Recordem que donen dret a deducció els donatius realitzats a fundacions i associacions d´utilitat pública, així com a partits polítics.

Per acreditar el dret a la deducció és necessari el certificat emès per l´entitat beneficiària.


També donen dret a deducció les quotes sindicals i les quotes de col.legiació professional (quan és obligatori per l´exercici de la professió).


Per altra banda, si perceps ingressos de lloguer d´un immoble destinat a habitatge, el rendiment positiu declarat es redueix en un 60%.


Finalment, cal tenir en compte que sempre és convenient analitzar el resultat de les declaracions, comparant la declaració individual i la conjunta si fos el cas, per veure què és el més favorable.


Com sempre, quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que pugui tenir.


Àrea fiscal.

Pérez Sardà185 views0 comments

Comentarios


bottom of page