top of page
  • Foto del escritorPeréz Sardà Assessoria

Subvencions a la contractació del programa 30 plus

Saps que pots rebre una subvenció a fons perdut si contractes personal per la teva empresa i compleixes els requisits?


Benvolgut client i amic,

Des de l’Ajuntament de Granollers es posa en marxa una nova edició del programa 30 Plus.

S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria anticipada per l’any 2024 per a la concessió de subvencions corresponents al Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

📆 Per a contractacions de l’1 d’octubre de 2023 fins a 1 d’abril de 2024

REQUISITS. Contractacions realitzades dins del període de l’1 d’octubre de 2023 fins a 1 d’abril de 2024. La durada mínima del contracte haurà de ser de 6 mesos continuats mitjançant qualsevol modalitat contractual (d’acord amb la normativa vigent) excepte els contractes d’interinitat o relleu. La jornada laboral podrà ser a temps complert o a temps parcial sempre que la jornada no sigui inferior a 20 hores setmanals. Contractació de persones aturades de 30 anys i més, que estiguin inscrites a l’Oficina del Servei Públic d’Ocupació com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO). La formació haurà de tenir una durada mínima de 20 hores i una màxima de 100 hores.

QUANTIA.

La quantia de la subvenció és de 1.260,00 euros/mes per un contracte a jornada complerta o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte amb un màxim de 9 mesos.

TERMINI. El termini de presentació de sol·licituds és del 2 d'octubre de 2023 fins a l'1 de juny de 2024, ambdós inclosos.


Aquí us deixem l'enllaç per a la presentació de les sol.licituds:


https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/30-plus?category=76d429a4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Quedem a la vostra disposició si necessiteu més informació.

PEREZ SARDA

Àrea Laboral


99 visualizaciones0 comentarios
bottom of page