top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Sol·licitud prestació econòmica per cessament de l’activitat de treballadors autònoms.

Benvolgut client i amic


Per poder ajudar-te a tramitar l’ajut econòmic per cessament de l’activitat degut a l’estat d’alarma, t’ informem de com podem tramitar els ajuts, la documentació que necessitem i els terminis de presentació de les sol·licituds.


Aclarir que aquesta ajuda la podran demanar tots els autònoms que compleixin les condicions, inclosos, segons les últimes informacions, els autònoms societaris.

Pot ser que et trobis en un d'aquest dos escenaris. el primer és que no puguis treballar pel tancament obligatori de la normativa publicada i el segon és que degut a la situació generada pel COVID-19 tinguis una forta devallada en els ingressos. A continuació t'ho detallem tot:


SI ESTÀS AFECTAT PEL TANCAMENT OBLIGATORI DE LA TEVA ACTIVITAT EN VIRTUD DEL PREVIST AL REAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ.


JA POTS SOL·LICITAR L’AJUT

Per poder demanar la prestació econòmica del 70% de la base de cotització i l’exempció de la cotització a la Seguretat Social, necessitem:  • - Còpia dels 2 últims rebuts d’autònoms pagats.

  • - Si hi ha alguna quota de seguretat social aplaçada, resolució de l’aplaçament i justificant mensual del pagament.

  • - Documentació acreditativa que permeti justificar que aquesta activitat és la què està realitzant a data de sol·licitud.

  • - Si te treballadors dependents: acreditació d’haver complert les obligacions, garanties i procediments regulats a la legislació laboral.

  • S’adjunta annex amb la relació de les activitats suspeses en virtut del RD 463/2020SI LA TEVA FACTURACIÓ S’HA REDUÏT ALMENYS UN 75% EN RELACIÓ AMB LA FACTURACIÓ DEL SEMESTRE ANTERIOR I NO ESTÀS AFECTAT PEL TANCAMENT OBLIGATORI DE LA TEVA ACTIVITAT


INICI DE LA TRAMITACIÓ A PARTIR DE 01/04/2020

La documentació necessària per sol·licitar l’ajut en aquest cas, és la següent:


  • - La mateixa documentació sol·licitada a l’apartat anterior.

  • - Models 130 presentats al 2019 (tots els trimestres) o model 131 del quart trimestre 2019 o pèrdues i guanys de tot el 2019 (per mesos) i dels tres primes mesos del 2020. També s’haurà de especificar els ingressos del mes de febrer i març per separat.


NOTES:

  • - Si compleixes els requisits per poder tramitar l’ajut, pots enviar la teva documentació a la següent direcció de correu administracion@perezsarda.com

  • A l’assumpte del correu hauràs d’informar el teu nom complert seguit del següent text: "Sol·licitud ajut autònoms RDL 08/2020"


Si necessites més informació al respecte pots trucar a les nostres oficines i demanar per Marc Pérez o Anna Gómez. També ens pots trucar i el nostre equip t'aclarirà el que et faci falta!!!!
ANNEX


Relació d’activitats segons el RD 463/2020 publicat al BOE amb data 14/03/2020

Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda

suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3

Museos.

Archivos.

Bibliotecas.

Monumentos.

Espectáculos públicos.

Esparcimiento y diversión:

Café-espectáculo.

Circos.

Locales de exhibiciones.

Salas de fiestas.

Restaurante-espectáculo.

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

Culturales y artísticos:

Auditorios.

Cines.

Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Otros recintos e instalaciones:

Pabellones de Congresos.

Salas de conciertos.

Salas de conferencias.

Salas de exposiciones.

Salas multiuso.

Teatros.

Deportivos:

Locales o recintos cerrados.

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.

Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.

Galerías de tiro.

Pistas de tenis y asimilables.

Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.

Piscinas.

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.

Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.

Velódromos.

Hipódromos, canódromos y asimilables.

Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.

Polideportivos.

Boleras y asimilables.

Salones de billar y asimilables.

Gimnasios.

Pistas de atletismo.

Estadios.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Espacios abiertos y vías públicas:

Recorridos de carreras pedestres.

Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.

Recorridos de motocross, trial y asimilables.

Pruebas y exhibiciones náuticas.

Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas:

De baile:

Discotecas y salas de baile.

Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de

uso público, en cualquiera de sus modalidades.

Juegos y apuestas:

Casinos.

Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.

Salones de juego.

Salones recreativos.

Rifas y tómbolas.

Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y

apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.

Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:

Parques de atracciones, ferias y asimilables.

Parques acuáticos.

Casetas de feria.

Parques zoológicos.

Parques recreativos infantiles.

Recintos abiertos y vías públicas:

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

Bares especiales:

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.

Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

Tabernas y bodegas.

Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.

Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.

Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.

Bares-restaurante.

Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.

Salones de banquetes.

Terrazas.

499 views0 comments

Comments


bottom of page