top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Saps que s’han obert dues noves línies de subvencions? Te n’expliquem els detalls.Benvolgut client i amic,


Et comuniquem 2 noves ajudes recentment publicades i que poden ser del teu interès:


1.- El divendres 28 d’abril es van publicar les Bases (convocatòria encara no) per a la substitució de l'amiant, distingint 2 tipus:


  • retirada de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. Poden sol·licitar-ho propietaris de béns immobles tant persones físiques o jurídiques, publiques o privades i comunitats de veïns. L'ajuda pot ser del 100% amb un màxim de 30.000 €


  • retirada de residus de cobertes que continguin amiant i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a la mateixa coberta on s'ha retirat l'amiant. Poden sol·licitar-ho propietaris de béns immobles tant persones físiques o jurídiques, publiques, on hi hagi una activitat econòmica. La quantitat de subvenció variarà en funció de la mida de l'empresa i dels m2 de la coberta.


En tots dos casos es realitzarà a través d'una empresa homologada amb aquesta finalitat.2.- S’ha publicat la Subvenció a micro empreses i pimes industrials i de serveis per a la implementació de projectes de transformació digital mitjançant l'adquisició de maquinària i equipaments avançats (maquinària i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0.


Aquesta subvenció té la convocatòria oberta a:


Beneficiaris:

Podran accedir a aquests ajuts les micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció sempre que l'activitat principal de l'entitat que sol·licita l'ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) que es detalla a l'annex 2de l´ Ordre i que presentin projectes de transformació digital amb la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0 o l'adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) necessari per a la transformació digital en una planta productiva ubicada a Catalunya. Les empreses de serveis connexos amb la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci. Els sol·licitants havien de tenir els seus establiments oberts el desembre de 2021, ja que és requisit haver-se vist afectat per les restriccions preses mitjançant la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, per les qual es van establir mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. No cal presentar ni acreditar una situació de pèrdues, ja que es presumeix que les empreses de restauració obertes, van estar afectades per les restriccions.


Quantia de l'Ajuda

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d'ajut per projecte.


Projectes i despeses subvencionables

Tindrà la consideració de despesa subvencionable l'adquisició de maquinària nova o equipament avançat (maquinari i programari) (IVA exclòs) necessari per a la

implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:


a) Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada que permeti el processament i l'anàlisi d'un gran volum de dades


b) Projectes de fabricació additiva que promoguin la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials (des de plàstics fins a metalls) de noves peces


c) Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que col· laboren en temps real amb les persones treballadores


d) Projectes d'IIOT (industrial internet of things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica


e) Projectes d'intel·ligència artificial per a l'entorn industrial en què les màquines i l'equipament de la planta siguin capaces d'aprendre i prendre decisions de manera autònoma.


f) Projectes de sistemes ciberfísics que incorporin components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades que els converteixen en objectes intel·ligents dins de la cadena de valor de l'empresa.


g) Projectes de realitat virtual que permetin la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals.


h) Projectes de realitat augmentada que incorporin tecnologies que permetin que un usuari visualitzi part del món real mitjançant un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida per aquest dispositiu. D'aquesta manera, la informació real o física serà augmentada amb informació virtual addicional.L'import mínim del projecte subvencionable haurà de ser de 50.000,00 euros (IVA exclòs), estar vinculat al projecte de transformació digital de l'empresa


Termini Sol·licituds

Del 3 de maig fins a les 14.00 hores del 4 de juliol de 2023No dubteu en contactar amb nosaltres si teniu qualsevol dubte o voleu que us ajudem amb el tràmit.


PÉREZ SARDÀ

Àrea d’Atenció al Client


134 views0 comments

Comments


bottom of page