top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Saps que pots recuperar l’IVA de les factures impagades?

Updated: Mar 3, 2020

Per a recuperar l'IVA d'una factura impagada cal seguir un procediment i complir una sèrie de requisits, entre d´altres, que hagis reclamat el pagament al deutor. T’expliquem quines alternatives existeixen per recuperar aquest IVA que ja has ingressat a Hisenda, però que no has cobrat.Requisits :


  1. Que hagi transcorregut 1 any des de la data de meritació de factura (o 6 mesos si la teva empresa factura menys de 6.010.121,04 euros) i es realitzin els tràmits de modificació de la base imposable en els 3 mesos següents a aquest període.

  2. Que el morós sigui empresari o professional (o, si no ho és, que la base imposable de l'operació, IVA exclòs, superi els 300 euros).

  3. Que hagis reclamat el pagament del deute.

  4. Que emetis una factura rectificativa que s’ha de comunicar de forma fefaent al deutor i presentar a l’AEAT amb la resta de documentació acreditativa per sol·licitar la modificació de la base imposable i la recuperació de l’IVA.


Alternatives per a reclamar el pagament:


  • Monitori. Normalment el més recomanable és instar un procediment monitori ja que el deutor en moltes ocasions paga el deute quan rep el requeriment judicial, i en els casos que tot i que no pagui, no s’oposa a la demanda, es pot anar directament a executar contra els seus bens.

  • Arbitratge. D'altra banda, en molts contractes es pacta que els conflictes entre les parts seran resolts per un tribunal arbitral en lloc de pels tribunals ordinaris. Abans de reclamar judicialment, convé verificar si el contracte amb el client conté una clàusula d'aquest tipus, ja que si és així s’haurà de fer la reclamació per aquesta via.

  • Requeriment notarial. Una altra opció és fer un requeriment notarial, pel qual el notari notifica la reclamació al deutor i, a més, li insta a donar una resposta. Aquesta opció pot ser interessant per aquells que prefereixen no demandar els seus clients per temor a perdre'ls, o si s’està disposat a cobrar més tard però no es vol renunciar a recuperar l'IVA.


En cas de concurs de creditors:


En el cas de deutes quan el deutor sigui declarat en concurs, la modificació de bases imposables s´ha de fer emetent la factura rectificativa des de la data en que es dicti l´auto de declaració de concurs fins els 3 MESOS des del dia següent a la publicació de l´auto en el BOE.


En aquest cas, i com especialitat cal tenir en compte que cal remetre la factura rectificativa no només al destinatari, sinó també a l´administració concursal.


Si tens dubtes de com calcular els terminis, els tràmits que s’han de fer , els requisits que ha de tenir la factura rectificativa o vols interposar una reclamació per cobrar el que et deuen o almenys recuperar l’IVA, contacta amb nosaltres i t’informarem.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica

Truca'ns.

Equip Pérez Sardà
112 views0 comments

Commentaires


bottom of page