top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Saps què és el Protocol de Desconnexió Digital? Saps que totes les empreses l’han de tenir i aplicar?

Un protocol de desconnexió digital és un document en el qual es recullen la política interna i les mesures adoptades per l'empresa per a garantir el dret a la desconnexió digital de tots els seus treballadors . Totes les empreses l’han de tenir i aplicar-lo. Llegeix-ne més detalls en aquest post!Benvolgut client i amic,


Què és el protocol de desconnexió digital?


Un protocol de desconnexió digital és un document en el qual es recullen la política interna i les mesures adoptades per l'empresa per a garantir el dret a la desconnexió digital de tots els seus treballadors, ja siguin treballadors presencials, a distància, directius, etc....


El dret a la desconnexió digital implica la no obligació dels treballadors fora del seu horari de treball d'atendre cap mena de comunicació de l'empresa, tant dels seus superiors com dels seus companys de feina o de clients, i fins i tot poder desconnectar els dispositius electrònics facilitats per l'empresa durant els seus períodes de descans, permisos, vacances, inclús lògicament processos d’Incapacitat temporal.


L’objectiu és potenciar el dret a la conciliació de l’activitat laboral i la personal i familiar, evitant la pressió que suposa que l’empresa o els superiors jeràrquics segueixin dictant instruccions fora de l’ oficina.

 


Quines empreses estan obligades a tenir un protocol de desconnexió digital?


Totes les empreses que tinguin treballadors estan obligades a aplicar un protocol de desconnexió digital, amb independència de la seva mida, número de treballadors o activitat.


L’obligació de tenir el protocol comporta també l’obligació d’aplicar-lo a l’empresa, donant-lo a conèixer i promovent mesures per a la seva implementació.Quina normativa regula el dret a la desconnexió digital?


No existeix una llei de la desconnexió digital com a tal, sinó que aquest dret està regulat a diferent normativa:

  • a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola

  • a l’article 88 de la LOPDGDD (el dret a la desconnexió digital és un dels drets digitals contemplats i regulats a la Llei de Protecció de Dades)

  • a l'article 20 bis de l'Estatut dels Treballadors

  • a l'article 18 de la Llei del Treball a Distància

  • a l'article 16.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que estableix l'obligació de l'empresa d'avaluar i gestionar tots els riscos laborals, inclosos els psicosocials, als quals pot conduir l'estar contínuament connectat al treball.Negociació col·lectiva


La majoria dels convenis col.lectius vigents tenen previsions més concretes sobre la necessitat d’adoptar mesures en aquesta matèria.


Així mateix, independentment del que estableixin els convenis, la normativa estableix que el protocol de desconnexió digital ha de fer-se prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors, per la qual cosa és necessari negociar amb ells les mesures a adoptar en el protocol.


Si bé és cert que la normativa no estableix que sigui obligatori aconseguir un acord entre la *RLT i els representants de l'empresa i aquesta última podria elaborar el protocol de manera unilateral, és recomanable negociar-lo amb els representants dels treballadors.Sancions per vulnerar el dret a la desconnexió digital


Si en cas de denúncia o actuació de la Inspecció de Treball es detecta vulneració del dret a la desconnexió digital, l'empresa pot ser sancionada amb les següents sancions:

• Entre 620 i 6.250 euros per infraccions greus en transgredir els límits fixats de la jornada laboral.

• Fins a 40.895 euros per infraccions greus per incomplir les normes de riscos laborals, si es produeixen problemes de salut física o psíquica.

• Fins a 187.515 euros per infraccions molt greus per vulneració del dret a la intimitat, si la invasió al treballador és encara més agressiva.

 


Contacta’ns i t’ajudarem a preparar i implantar el Protocol de Desconnexió Digital a teva empresa.

 

 

PÉREZ SARDÀ

Área Laboral

233 views0 comments

Comments


bottom of page