top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Registre de devolució mensual d'IVA (REDEME) i Llibres Registre d'IVA S.I.I.

Benvolgut client,

Et recordem que durant el mes de novembre es pot sol.licitar l´opció o la renúncia a l´aplicació de determinats règims especials d´IVA.


Terminis: fins el 30 de novembre de 2022.


REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D´IVA


A efectes d´IVA es pot sol·licitar a l´Agència Estatal de l´Administració Tributària (AEAT) la inscripció o la baixa del Registre de Devolució Mensual d´IVA (REDEME) amb efectes de primer de gener de l´exercici 2022.

Aquest registre està principalment pensat per aquelles empreses que normalment suporten més IVA del que repercuteixen, a efectes de poder sol·licitar mensualment la devolució de l´IVA al seu favor i no haver d´esperar a l´últim període de liquidació de l´exercici.

Has de tenir en compte que la inscripció al REDEME comporta:

  • Que les declaracions d´IVA obligatòriament s´han de presentar per via telemàtica i amb periodicitat mensual (tant si l´autoliquidació és amb sol·licitud de devolució com si resulta a ingressar).

  • Que obligatòriament s´han de portar els llibres registres d´IVA via electrònica mitjançant el Subministrament Immediat d´Informació (S.I.I).

  • La inscripció al REDEME obliga a una permanència mínima d´un any, podent sol·licitar la baixa durant el mes de novembre anterior a l´exercici fiscal que hagi de tenir efectes.

Termini: fins el 30 de novembre de 2022.

En el cas que puguis estar interessat en sol·licitar la inscripció al Registre de Devolució Mensual d´IVA amb efectes 1 de gener de 2022, o bé vulguis sol.licitar-ne la baixa, hauràs de comunicar-ho al nostre departament fiscal abans del dia 23 de novembre de 2022 per tal que puguem tramitar la sol·licitud.

SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D´INFORMACIÓ (S.I.I)

Per altra banda, us recordem que el S.I.I. és aplicable amb caràcter obligatori als següents subjectes passius que tinguin període de liquidació de l´IVA mensual:

  • Inscrits al REDEME

  • Grans Empreses (facturació superior a 6.010.121,04€ l´any anterior)

  • Grups d´IVA.

Termini: fins el 30 de novembre de 2022 (si no és una empresa que obligatòriament hagi d´estar en el S.I.I) es podria sol.licitar de manera voluntària la inclusió en el Subministrament Immediat d´Informació dels llibres registres d´IVA.


Tingues en compte que aquesta opció, tot i no ser gran empresa a efectes d´IVA, obliga a portar els llibres registres d´IVA per via electrònica i a presentar les declaracions mensualment.


Per qualsevol dubte o consulta, quedem a la teva disposició.

Pérez Sardà

Àrea fiscal
40 views0 comments

Comments


bottom of page