top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Reduccions dels lloguers de locals comercials o industrials afectats per restriccions

Updated: Oct 26, 2020

Avui s’ha publicat i ha entrat en vigor la mesura adoptada pel Govern català que estableix reduccions de lloguers per locals de negoci afectats per mesures que imposin el tancament o la reducció de l’activitat. T’expliquem tots els detalls i com s’ha de procedir.


Benvolgut client i amic,


Amb efectes 22-10-20, els arrendataris de locals comercials o industrials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la COVID-19 podran renegociar el preu dels lloguers.


A quins lloguers s’aplica?

Als lloguers de locals comercials o industrials que siguin de data posterior a 01-01-1995.


Com s’ha de fer?

L’arrendatari pot a partir d’avui mateix requerir a la propietat per burofax o qualsevol altra via de comunicació fefaent per tal que se li apliqui una modificació raonable i equitativa de les condicions econòmiques del contracte.

En cas que no s’hagi arribat a un acord en el termini d’1 mes dels del requeriment, si sempre que s’hagi actuat de bona fe, s’aplicaran les regles següents:


  • Rebaixa del 50 % en els establiments tancats

L’import del lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50 %, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar.

Si tenim en compte les restriccions actualment en vigor, aquesta mesura podem dir que afecta a bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.

  • Reducció del preu en els negocis que funcionin però amb restriccions

A les activitats parcialment restringides, també s’aplicarà una rebaixa del 50 % de la part desaprofitada. És a dir, que si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, el titular haurà de pagar la totalitat del lloguer de la meitat de la qual sí que en pot treure rendiment, però només pagarà el 50 % de la part restringida per les mesures sanitàries. Si la reducció d’aforament fos del 40%, es pagaria totalment la renda del 60% que sí és utilitzable, i hi hauria una rebaixa del 50% sobre la part no utilitzable, pel que la reducció de la renda seria del 20%.


Si tenim en compte les restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris parcialment afectats hi ha teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels.

Quin tractament té el servei de lliurament a domicili i el "take away"

La norma preveu expressament que la venda de producte per endur i l’enviament a domicili no es tenen en compte, i per tant es podran aplicar les reduccions de renda igualment.


Es poden compensar les rendes amb la fiança?

El Decret Llei preveu que per la part de la renda que sí s’ha de pagar, l’arrendatari pugui demanar que es compensi amb les quantitats que tingui entregades en concepte de garantia, excepte pel que fa a la fiança legal dipositada. Es podrà doncs exigir la compensació en el cas d’existir fiances o garanties addicionals als 2 mesos de renda que estableix la LAU.

Si l’arrendatari fa us d’aquesta possibilitat, haurà de total a constituir la fiança en el termini màxim d’1 any.


Possibilitat de desistir del contracte de lloguer en cas que la suspensió d’activitat s’allargui

La norma preveu que en cas que la suspensió total de l’activitat s’allargui més de 3 mesos, l’arrendatari pugui desistir unilateralment del contracte de lloguer sense cap tipus de penalització, sempre que avisi amb 1 mes d'anticipació i sempre que es faci mentre duri la suspensió o dins dels 3 mesos següents a la reobertura.


Amb quina data tindrà efectes la modificació de renda?

La reducció tindrà efectes des de la data que s’hagi fet el requeriment, i des de que el propietari en té coneixement no pot emetre la factura del lloguer fins que

transcorri el termini d’un mes per negociar o fins que s’arribi a un acord.


El text complert del Decret Llei 34/2020 de 20 d’octubre el trobaràs AQUÍ.


Tant si ets arrendatari, com propietari i necessites assessorament, vols aclarir els teus dubtes o vols que fem la comunicació o defensem els vostres interessos en aquesta matèria, contacta’ns!!!!


PÈREZ SARDÀ

Àrea Jurídica.
292 views0 comments

Comments


bottom of page