top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Quines són les bonificacions de Seguretat Social vigents aquest 2022 per a contractar treballadors?

Després dels dubtes inicials que va provocar el text de la reforma laboral del mes de desembre, el SEPE i la Direcció General de Treball han confirmat quines són les bonificacions vigents per a la contractació treballadors aquest 2022. Llegeix el nostre post per estar-ne al corrent!.
Benvolgut client i amic,


La Direcció General del Treball i el SEPE han confirmat el manteniment de les bonificacions per contractar després de l’entrada en vigor de la reforma laboral el 31-03-2022.


Quines són les bonificacions que continuen actives?


Contracte per a la formació en alternança

És l'única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves desocupats. Amb ella, les empreses que desitgin contractar es beneficiaran d'una bonificació del 100 % de seguretat social (75 % per a empreses amb més de 250 treballadors) durant un màxim de 2 anys. A més, rebran una bonificació addicional d'entre 60 i 80 € en concepte de tutorització del treballador.

El contracte de formació ha de ser a jornada completa i està destinat a formar joves, de fins a 30 anys.Conversions de contractes en indefinit

 • Conversions de contracte de formació (en alternança) a indefinit

Les empreses que transformin els contractes de formació en indefinits podran aplicar una bonificació de 1.500 € de seguretat social (1.800 euros, si és treballadora) durant 3 anys.

El requisit és transformar el contracte de formació en alternança quan finalitza el contracte inicial o alguna de les seves pròrrogues.


 • Conversions de contractes de pràctiques en indefinit

Encara que es van derogar les bonificacions per als contractes inicials de pràctiques, sí que continuen vigents les bonificacions per a empreses amb menys de 50 treballadors que transformin un contracte de pràctiques en indefinit.

Tindran una bonificació anual en les quotes a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any) durant 3 anys. En el cas de les dones, aquestes bonificacions seran de 58,33 €/mes (700 €/any).


 • Conversions de contractes de relleu i substitució per jubilació en indefinit

El mateix succeeix si es transformen en indefinits contractes de relleu i de substitució per anticipació de l'edat de jubilació. Tindran dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any), durant 3 anys. En el cas de les dones, aquesta quota serà de 58,33 €/mes (700 €/any).


 • Contractació de persones amb discapacitat

Existeixen diferents bonificacions per contractar persones amb discapacitat, en funció del seu perfil i tipus de contracte (Llei 43/2006):

 1. Contracte indefinit o transformació en indefinit per a menors de 45 anys: 4.500 € (5.350 € si és dona). En cas de discapacitat severa, s'aplicarien 5.100 € (5.950 € si és dona).

 2. Contracte indefinit o transformació en indefinit per a més grans de 45 anys: 5.700 € o 6,300 € (si té una discapacitat severa) durant tota la vigència.

 3. Contracte temporal per a menors de 45 anys: 3.500 € (4.100 € si és dona), 4.100 € si és una discapacitat severa (4.700 € per a dones).

 4. Contracte temporal per a més grans de 45 anys: 4.100 € (4.700 € si és dona), 4.700 € si és una discapacitat severa (5.300 € si és dona).

També existeixen bonificacions del 100 % de la quota empresarial per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de contractes temporals per un centre especial d'ocupació, i per a contractes d'interinitat, durant tota la vigència del contracte (Llei 43/2006 i Llei 45/2002).

Contractació indefinida d'aturats de llarga durada

El Reial decret llei 8/2019 va introduir una bonificació en la quota empresarial de 108,33 €/mes (125 €/mes si és dona) per a aquelles empreses que contractin de manera indefinida aturats de llarga durada.

La persona contractada haurà d'haver estat inscrita com a demandant d'ocupació almenys 12 mesos, dels 18 anteriors a l'alta.

Les empreses que contractin de manera indefinida aturats de llarga durada podran aplicar una bonificació de 1.300 € anual a la Seguretat Social (1.500 €, si és dona).

Aquesta bonificació es podrà aplicar durant 3 anys, sempre que es mantingui el nivell d'ocupació total aconseguida amb aquesta contractació i es mantingui contractat el treballador com a mínim 2 anys. En cas d'incompliment, l'empresa hauria de retornar els beneficis aplicats.Contractació de col·lectius en risc d'exclusió

Es mantenen les bonificacions per a col·lectius en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere, etc.:

 • Víctimes de violència de gènere, tràfic d'éssers humans i víctimes de terrorisme: bonificació de 1.500 € si el contracte és indefinit, 600 € si és temporal, durant la vigència del contracte, 4 anys si és indefinit.

 • Treballadors en risc d'exclusió social: bonificació de 600 € si és contracte indefinit, 500 € per a contractes temporals i 650 € per a conversions en indefinit, durant 4 anys si és indefinit o durant tota la vigència, si és contracte temporal.

A més d'aquesta classe de bonificacions n'existeixen d'altres, destinades a col·lectius molt específics pel perfil del treballador, o l'activitat, que apareixen publicades en la secció de bonificacions del SEPE (vegeu link a sota).Bonificacions per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

Existeixen bonificacions per als contractes d'interinitat que s'apliquen per substituir treballadors en situació d'excedència per la cura de familiars.

Si es contracta una persona beneficiària de prestacions per desocupació per substituir el treballador, mentre duri l'excedència, es podrà aplicar una reducció del 95 % en la quota per contingències comunes durant el primer any. Per al segon i tercer any, s'aplicaria una reducció del 60 % i 50 % en les contingències comunes respectivament.


També continuen vigents les bonificacions per als contractes d'interinitat per substituir treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat o risc durant l'embaràs o la lactància.

En aquests casos, s'aplicarà una bonificació del 100 % de la quota empresarial i recaptació conjunta, tant del treballador substituït, com de l'interí contractat. La bonificació es podrà aplicar mentre s'estengui el període de substitució.


Per a més informació no dubteu en contactar-nos i vegeu també al següent link:


PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral131 views0 comments

Comentários


bottom of page