top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Poden les empreses en situació de crisi reduir els salaris?


Benvolgut client i amic,

En l'actual situació excepcional i arran de l’evident afectació econòmica que està tenint la pandèmia causada pel COVID19, pot ser que hi hagi empreses que es plantegin reduir el sou dels seus treballadors per a evitar recórrer a mesures més dràstiques com poden ser els acomiadaments. Us expliquem quines opcions existeixen…REDUCCIÓ PER SOBRE DE CONVENI

Si una empresa paga per sobre de conveni i vol reduir els salaris però sense arribar a pagar per sota de conveni, és a dir, només suprimint o reduint els conceptes que es paguen addicionalment als fixats pel conveni col.lectiu, pot implantar aquesta mesura a través d'una modificació substancial de les condicions de treball.

En aquest cas, la reducció només és possible fins al topall del salari fixat en el conveni.

Exemples:

-El sou segons conveni per a una categoria o grup professional és de 1.700 euros bruts, però l'empresa està pagant 2.000, es podria reduir el salari fins als 1.700 euros.

-Si una empresa complementa les prestacions d’IT fins al 100% del salari de manera voluntària (sense que el conveni l'obligui a fer-ho), podria eliminar aquest complement.

-L’empresa podria deixar de pagar els complements salarials acordats o concedits voluntàriament addicionalment al conveni, per exemple una prima o bonus.


L’empresa però no pot fer-ho unilateralment, sinó que per a implantar aquestes mesures, ha de tramitar el procediment de la modificació substancial i acreditar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Si la modificació té caràcter individual (per exemple, afecta a menys de deu treballadors i l'empresa en té menys de 100), ha de comunicar-la per escrit als afectats i als representants dels treballadors (si n'hi ha) amb una antelació mínima de 15 dies i explicant de forma detallada les causes.


Si la mesura és col·lectiva, ha de tramitar un període de consultes amb els treballadors amb caràcter previ. No seguir aquest procediment implica que la mesura no haurà estat correctament adoptada podrà ser revocada.

A més cal tenir en compte, que si es considera que la modificació de condicions perjudica als treballadors afectats, individualment podran demanar l’extinció dels eu contracte amb dret a percebre una indemnització de 20 dies per any amb el topall de 9 mensualitats.


REDUCCIÓ PER SOTA DE CONVENI

Si una empresa necessita reduir els salaris per sota del sou mínim que fixa el seu conveni col·lectiu, també podrà arribar a fer-ho, però tramitant el procediment de “DESCUELGUE” Aquest procediment permet inaplicar determinades condicions previstes en el conveni, entre d’altres, el salari. Així doncs, si un conveni preveu una pujada salarial del 2% per a l'any pròxim i una empresa no pot assumir aquest increment, podria iniciar el procés per a no aplicar-lo.

En aquest cas, també s’han d’acreditar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i s'ha de tramitar un període de consultes i aconseguir un acord amb els representants dels treballadors. Si s’aconsegueix l’acord, la mesura seria legal i, tot i que es pagui i es cotitzi temporalment per sota del conveni, no s’entendria que hi ha hagut incompliment. En canvi si no s'arriba a un acord, l’empresa haurà de sol·licitar a organismes externs que autoritzin la mesura, el que dificulta força a la pràctica l’aplicació del “descuelgue” sense acord.


En ambdós casos es pot pactar o no una recuperació de les quantitats no percebudes.


No dubteu en preguntar-nos si necessiteu aclariments o valorar la vostra situació.

PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica

136 views0 comments

Comentarios


bottom of page