top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Pla de contingències de Pérez Sardà de mesures preventives i temporals degut al Coronavirus


Benvolgut client i amic,


  • Davant la probable imminent tancada de centres i espais de treball us volem comunicar que Assessoria Pérez Sardà ha preparat els equipaments tècnics i els recursos necessaris amb la voluntat de que la majoria dels seus treballadors i col·laboradors puguin prestar serveis d’urgència amb certa normalitat durant els dies que pugui durar aquesta situació extraordinària i en la mesura que la salut i les restriccions establertes per les autoritats ens ho permetin.


  • Des de fa uns dies i davant les notícies que ens anaven arribant hem treballat per establir uns protocols de prevenció i un seguit de mesures per intentar garantir uns serveis mínims amb els nostres clients, complint amb normatives RGDP i amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.


  • Us demanem la màxima comprensió davant la incertesa de com evolucionarà la situació general d’emergència i de com acabarà afectant l’epidèmia.


  • Sense cap mena de dubte els propers dies, poden ser dies de funcionament anormal però entre tots hem d’intentar minimitzar dificultats i incidències, esperant que tot plegat només sigui una situació puntual.


  • En el cas que es produeixi aquets escenari us demanem actuar tots plegats amb responsabilitat i prudència, i seguint les directives del Govern, ja des d’avui evitar la presència personal a les nostres oficines, i optar en la mesura del possible per la comunicació per telèfon o mail com a via de contacte, i promoure les reunions, en cas de ser necessàries, per videoconferència.


  • Demanem també comprensió ja que davant d’una situació d’excepcionalitat, intentarem prioritzar els assumptes segons la seva urgència. En aquest escenari es fa imprescindible la comunicació exclusiva per mail si el nostre treball s’ha de fer des de casa.


  • També demanem comprensió i sentit comú ja que molta de la informació que rebem via els mitjans de comunicació, no es correspon amb la normativa a aplicar o bé no s’han publicat en els butlletins oficials la seva aplicació, cosa que pot portar a confusió.


  • Actualment mantenim íntegrament els nostres telèfons de contacte i els mails habituals per contactar amb tots el nostre equip però en el cas d’un escenari de tancament de centres de treball o bé de quarantena per contagi que ens pugui afectar, el contacte haurà de ser íntegrament per mail i intentarem donar solució a tothom de manera ordenada i per ordre d’urgència sabent que pot afectar a una gran majoria de vosaltres.


  • Us mantindrem puntualment informats de les novetats a mesura que tinguem coneixement, mitjançant el nostre web (blog) o bé per xarxes socials.


Gemma Pérez

Advocat/Gerència


PÉREZ SARDÀ356 views0 comments

Comments


bottom of page