top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Obligació de totes les empreses de tenir el Registre Retributiu

Recordes que des de març de 2021, totes les empreses, independentment del número de treballadors, han de fer el Registre Salarial, que ha d’incloure els salaris per sexes de tota la seva plantilla? Encara no ho tens? Saps que cal fer-ho anualment?Benvolgut client i amic,


Tal i com us hem explicat en anteriors ocasions, des de març de 2021, totes les empreses, independentment del número de treballadors que tinguin,  han de fer el Registre Retributiu, també anomenat Registre Salarial.

 

Té la vigència d’1 any. Normalment es fa a principis de l’any següent quan ja es tenen totes les dades tancades de l’any anterior. En cas en que s’hagin produït canvis substancials a l’estructura retributiva de l’empresa tals com escissions, fusions,  inaplicacions de convenis, etc, la llei obliga a tornar-lo a fer tot i que no s’hagi acabat l’any. 

 

En el Registre Retributiu hi ha de constar desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mediana de cadascun dels conceptes retributius (salarials i no salarials) percebuts per cada grup professional, nivell o lloc de treball.

 

A més, les empreses que tenen l’obligació de tenir Pla d’Igualtat i Auditoria Retributiva, és a dir les que tenen 50 o més treballadors, hauran de contemplar en el registre les mateixes dades però agrupades per llocs de treball d’igual valor, i incloure en el mateix registre una justificació per escrit quan la bretxa  sigui superior al 25% entre homes i dones.

 

Cal tenir en compte que els representants dels treballadors han de ser consultats amb 10 dies d’anterioritat a l’elaboració del registre i tenen dret a accedir al contingut íntegre dels resultats obtinguts. A les empreses on no hi ha representants, els treballadors individualment tenen dret a conèixer el % de bretxa corresponent al grup al que estan inclosos.

 

Us recordem que no elaborar el Registre Retributiu o fer-ho de manera incorrecta o incompleta pot comportar sancions que poden anar dels 751 euros a los 7.500 euros, ja que es considera infracció laboral greu.

 

A PÉREZ SARDÀ tenim professionals i eines amb les que us podem ajudar a complir amb aquesta obligació de transparència retributiva.

 

Consulta els nostres tècnics de l’Àrea laboral o envia’ns un mail a perezsarda@perezsarda.com .PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral183 views0 comments

Comments


bottom of page