top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Novetats laborals i en matèria de lloguers per aquest 2023


Tant la Llei de Pressupostos generals com les últimes normes aprovades el 2022 han introduït novetats tant laborals com en altres branques del dret per a quest 2023. Et fem un resum de les més importants.

Benvolgut client i amic,Novetats laborals

L'any nou ens porta novetats laborals. Aquí les tens.


Base màxima de cotització

La base màxima de cotització tant pel Règim General de la Seguretat Social com pels Autònoms passa a ser de 4.495,50 euros.


Increment de les pensions

Les pensions s’incrementen un 8,5% amb efectes 01-01-2023, equivalent a l’increment de l’IPC en els 12 mesos previs a desembre).


Es prorroga el SMI

Mentre no s’arribi a un acord, el Salari Mínim Interprofessional de 2023 es manté en la mateixa quantia que el del 2022: 14.000,00 euros anuals, que equivalen a un sou de 1.000 euros mensuals per 14 pagues.


Tipus de cotització

Els tipus de cotització al Règim general es mantenen, però s’introdueix, com us vam informar en una anterior newsletter el “Mecanisme d’Equitat Intergeneracional” que suposa un increment del 0’6 % pera quest concepte, del qual un 0,5% és a càrrec de l’empresa i un 0,1% a càrrec del treballador.


Interès legal del diner i de demora

Es fixa l’interès legal del diner en el 3,25% i el de demora en el 4,0625%.


IPREM

L’import de l’IPREM (indicador que serveix per calcular l’import de determinades prestacions, com per exemple l’atur) passa a ser de 20,00 € diaris, equivalents a 600,00 € mensuals o 7.200,00 € anuals.


Import de l’atur

La prestació d’atur recupera els seus anteriors % i torna a ser del 70% de la base reguladora durant els primers 6 mesos i del 60 % durant els 18 restants.


Nou sistema de cotització pels autònoms

Amb efectes 01-01-23 entra en vigor el nou sistema de cotització dels autònoms per trams segons els rendiments nets obtinguts el qual jaus hem informat en aquest blog i amb les nostra conferència.


Altres mesures

Mesures per a atreure i retenir el talent estranger: teletreball internacional

Es modifica la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització i es crea una nova categoria de visat i d'autorització de residència per als treballadors nòmades: el visat per a teletreballadors de caràcter internacional, pels nacionals d'un tercer estat autoritzats a romandre a Espanya per a exercir, mitjançant l'ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, una activitat laboral per compte d’una empresa radicades fora del territori espanyol; o una activitat profesional, podent treballa rena quest cas per a una empresa situada a Espanya, sempre que el percentatge d'aquesta feina no sigui superior al 20% del total de la seva activitat professional.

També podran sol·licitar el visat o autorització de teletreball els professionals qualificats que acreditin ser graduats o postgraduats d'universitats de reconegut prestigi, formació professional i escoles de negocis de reconegut prestigi o bé amb una experiència professional mínima de tres anys.

S'amplia de 2 a 3 anys la vigència de les autoritzacions de residència per a inversors i per a recerca fixant-se en 3 anys la vigència de la residència per a emprenedors i per a trasllats intraempresarials.

LLoguers

En matèria de lloguers tenim les següents modificacions:


Modificacions en els lloguers de vivenda

Es prorroga fins el 31-12-2023 la limitació extraordinària de l' actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, que queda limitada a un màxim del 2%.

Es prorroga fins el 30-06-2023 la suspensió dels desnonaments i dels llançaments per a llars vulnerables.

S’estableix una pròrroga extraordinària fins el 30-06-23 dels contractes d'arrendament d' habitatge habitual. Tots aquells contractes d’arrendament de vivenda que s’acabin entre el 28-12-22 i el 30-06-23, l’arrendatari podrà demanar la pròrroga dels mateixos durant 6 mesos addicionals, amb les mateixes condicions que les que se li estaven aplicant.

Estem a la vostra disposició per donar-vos més detalls de qualsevol de les modificacions.


PÉREZ SARDÀ


173 views0 comments

Comments


bottom of page