top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Nou salari mínim per 2022 i nova pròrroga automàtica dels ertos fins 31-3-22

Durant aquesta setmana s’han aprovat i publicat al BOE el nou Salari Mínim Interprofessional per 2022 i la pròrroga automàtica dels ERTOS COVID fins el 31-3-22. Vols saber-ne els detalls?Benvolgut client i amic,


A continuació et posem al dia de les darreres notícies que afecten al Salari Mínim Interprofessional i a la pròrroga dels ERTOS...NOU SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL DE 1.000 EUROS AL MES.


Quin és el nou import del SMI?
Des de quan s’aplica el nou SMI?

Amb caràcter retroactiu des de 01-01-2022.


L'SMI és brut o net?

L’import indicat és brut, i per tant, s’han d’aplicar els descomptes de seguretat social i IRPF a càrrec del treballador si en tingués..


Com actua l'SMI?

Actua de manera AUTOMÀTICA, és a dir, si el salari percebut fins ara està per sota del nou SMI, s’ha d’incrementar fins el nou SMI.


Es té en compte pel SMI la part de salari en ESPÈCIE ( vehicle, vivenda, …) … ?

NO, les quantitats percebudes pels treballadors en espècie no entren dins del còmput del SMI.PRÒRROGA DELS ERTO FINS 31-03-22


Els ERTOS de Força Major i els ERTOS per impediment o limitació aprovats durant la pandèmia es podran prorrogar de nou automàticament fins el proper 31-03-22.


A aquests expedients prorrogats se seguiran aplicant totes les mesures que ja hi havia vigents fins ara, i el règim d’exoneracions durant el mes de març serà el següent:
Les empreses que segueixin necessitant adoptar mesures, ja sigui perquè els concorri causes d’impediment o limitació per brots de la pandèmia o perquè tinguin causes econòmiques, organitzatives o productives, hauran d’aplicar els nous ERTOS i mesures de flexibilitat d’acord amb la última reforma laboral.PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ PELS AUTÒNOMS

També s’han adoptat mesures per prorrogar amb determinats requisits i condicions la prestació per cessament de l’activitat que estaven rebent alguns autònoms.


Pregunteu-nos i us assessorarem.Àrea Laboral

Pérez-Sardà127 views0 comments

Comentarios


bottom of page