top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Nou estat d'alarma i noves mesures restrictives d’aplicació a Catalunya

Ahir es va declarar per part del govern central mitjançant el Real Decret 926/2020 novament l’estat d’alarma a tot el territori espanyol. Informació i models d’autodeclaració responsable i de certificat a emetre per l’empresa per justificar els desplaçaments per motius de treball.


Benvolgut client i amic,


A diferència de l’estat d’alarma del passat mes de març i que es va anar prorrogant fins el 20 de juny de 2020, aquest tot i que amb una durada inicial de 15 dies, ja està previst prorrogar-lo en principi fins el proper 9 de maig.


D’acord amb el nou Real Decret:


1. Les autoritats delegades seran els presidents autonòmics.


2. La circulació estarà prohibida entre les 23 i les 6 hores en tota Espanya, excepte a Canàries.


3. Les comunitats també podran limitar la sortida i entrada dels seus territoris, total o parcial.


4. Els territoris podran restringir les reunions a un màxim de sis persones o fins i tot menys. A Catalunya es manté a data d’avui la limitació a 6 persones.


5. Les excepcions Aprovarà la pròrroga de l'estat d'alarma el dimarts en Consell de Ministres per a uns dies després (el dijous, previsiblement) demanar al Congrés una extensió de sis mesos, fins al 9 de maig.


Addicionalment la Resolució SLT/2620/2020 dictada pel govern català i publicada també ahir dia 25-10-20 ha concretat les següents mesures aplicables al territori de Catalunya:


  • prohibició de desplaçaments i circulació en horari de 22:00 hores a 6;:00 hores.

  • horaris màxims de tancament al públic a les 21:00 hores o 22:00 hores en cas d’activitats culturals, espectacles i activitat de prestació de serveis de restauració a domicili.


Cliqueu RESOLUCIO SLT/2620/2020 per accedir al text sencer de la resolució.


Cliqueu AUTO DECLARACIO RESPONSABLE per accedir al model d’auto declaració responsable


Cliqueu per accedir al model de certificat que ha d’emetre l’empresa per justificar els desplaçament dels seus treballadors per motius de feina.

CERTIFICAT MOBILITAT (OCTUBRE 20)
.docx
Download DOCX • 14KB

Per qualsevol dubte, restem a la teva disposició


PÈREZ SARDÀ

Àrea Jurídica.


451 views0 comments

Kommentare


bottom of page