top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Notificacions electròniques de l' AEAT durant les vacances.

Updated: Jul 25, 2022

Recordeu que si marxeu de vacances o tanqueu l´empresa durant uns dies, pot ser que estigueu un període de temps sense tenir accés a la seu electrònica de l´AEAT per controlar possibles notificacions que pugueu rebre de l´Agència Tributària. No obstant, podeu sol·licitar uns dies de cortesia durant els quals l´AEAT no us enviï notificacions electròniques.


Benvolgut client i amic,


Un any més a les portes de l´estiu, és el moment de tenir en compte que potser estareu fora de l´empresa o aquesta romandrà tancada uns dies, i és per això que us volem recordar que en el cas que estigueu inclosos en el SISTEMA DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES de l´ AEAT, teniu l´opció de comunicar uns dies de cortesia per tal que l´AEAT no pugui posar-vos a la vostra disposició notificacions en la Direcció Electrònica Habilitada (això no treu que l´AEAT pugui notificar per altres vies, si volgués).


Es poden senyalar fins un màxim de 30 dies naturals per any, i en tot cas cal fer la sol·licitud amb una antelació mínima de 7 dies naturals al primer dia que hagi de tenir efecte.

El procediment per senyalar els dies de cortesia per tal que no es posin notificacions en la direcció electrònica habilitada es realitza en la seu electrònica del web de 'A.E.A.T., i pot fer-la tant l'obligat tributari com qualsevol persona que figuri inscrita en el registre d'apoderaments de l´AEAT, de forma global, com apoderada per la recepció de notificacions de l´obligat tributari destinatari de les mateixes.


Us adjuntem el link en el que un cop s'accedeix amb el teu certificat digital et redirigeix directament al calendari i al menú on es pot informar dels dies de cortesia.Tanmateix, aprofitem per recordar-vos que que si sou una entitat persona jurídica (S.L., S.A., C.B, etc.) esteu obligats a relacionar-vos amb totes les administracions (Agència Tributària de Catalunya, Ajuntaments, Diputació, Seguretat Social, DGT, etc) per via electrònica, i que totes les administracions us enviaran les notificacions per aquesta via, motiu pel qual heu de disposar de certificat digital i comunicar a les diferents administracions un correu electrònic on us puguin avisar quan us enviïn una notificació.No dubteu en preguntar-nos si teniu algun dubte.


PÉREZ SARDÀ.

55 views0 comments

Comments


bottom of page