top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Notificacions electròniques de l'AEAT durant les vacances.

Recordeu que si marxeu de vacances o tanqueu l´empresa durant uns dies, pot ser que estigueu un període de temps sense tenir accés a la seu electrònica de l´AEAT per controlar possibles notificacions que pugueu rebre de l´Agència Tributària. No obstant, podeu sol·licitar uns dies de cortesia durant els quals l´AEAT no us enviï notificacions electròniques.Benvolgut client i amic,


Un any més a les portes de l´estiu, és el moment de tenir en compte que potser estareu uns dies fora de l´empresa o aquesta romandrà tancada per vacances, i és per això que us volem recordar que en el cas que estigueu inclosos en el SISTEMA DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES  de l´ AEAT, teniu l´opció de comunicar uns dies de cortesia per tal que l´AEAT no pugui posar-vos a la vostra disposició notificacions en la Direcció Electrònica Habilitada Única (DEHú). Això no impedeix, no obstant, que l´AEAT pugui notificar-vos per altres vies, si volgués.

 

Es poden senyalar fins un màxim de 30 dies naturals per any, i en tot cas cal fer la sol·licitud amb una antelació mínima de 7 dies naturals al primer dia que hagi de tenir efecte.

El procediment per sol.licitar els dies de cortesia per tal que no es posin notificacions de l´AEAT en la DEHú es realitza per la seu electrònica del web www.agenciatributaria.gob.es seguint la ruta  INICI / TOTES LES GESTIONS / ALTRES SERVEIS / NOTIFICACIONS / NOTIFICACIONS / SUBSCRIPCIÓ, SOL.LICITUDS I ALTRES CONSULTES / SOL.LICITAR DIES EN ELS QUE NO S´EMETRAN NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES, i pot fer-la tant l´obligat tributari com qualsevol persona que figuri inscrita en el registre d´apoderaments de l´AEAT, de forma global,  com apoderada per la recepció de notificacions de l´obligat tributari destinatari de les mateixes.

Si el nostre despatx està apoderat per rebre les teves notificacions electròniques de l´AEAT, no cal que facis res doncs ja t´hem sol.licitat els dies de cortesia nosaltres com a apoderats.

Pel cas que no us ho gestionem nosaltres, us adjuntem el link del tràmit:

 

 

 


 

Tanmateix, aprofitem per recordar-vos que si sou una entitat o persona jurídica (S.L., S.A., C.B, SCP, etc.) esteu obligats a relacionar-vos amb totes les administracions (Agència Tributària de Catalunya, Ajuntaments, Diputació, Seguretat Social, DGT, etc) per via electrònica, i que totes les administracions us enviaran les notificacions per aquesta via, motiu pel qual heu de disposar de certificat digital i comunicar a les diferents administracions un correu electrònic on us puguin avisar quan us enviïn una notificació.

 

Per qualsevol dubte, restem a la teva disposició.


Sònia Pérez Armengol

Àrea fiscal

68 views0 comments

Comments


bottom of page