top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Notificacions electròniques de l'AEAT durant les vacances.

Recordeu que si marxeu de vacances o tanqueu l´empresa durant uns dies, pot ser que estigueu un període de temps sense tenir accés a la seu electrònica de l´AEAT per controlar possibles notificacions que pugueu rebre de l´Agència Tributària. No obstant, podeu sol·licitar uns dies de cortesia durant els quals l´AEAT no us enviï notificacions electròniques.Benvolgut client i amic,


Un any més a les portes de l´estiu, és el moment de tenir en compte que potser estareu fora de l´empresa o aquesta romandrà tancada uns dies, i és per això que us volem recordar que en el cas que estigueu inclosos en el SISTEMA DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES de l'AEAT, teniu l´opció de comunicar uns dies de cortesia per tal que l´AEAT no pugui posar-vos a la vostra disposició notificacions en la Direcció Electrònica Habilitada (això no treu que l´AEAT pugui notificar per altres vies, si volgués).


Es poden senyalar fins un màxim de 30 dies naturals per any, i en tot cas cal fer la sol·licitud amb una antelació mínima de 7 dies naturals al primer dia que hagi de tenir efecte.

Com sol·licitar els dies de cortesia

Els usuaris inclosos en el sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries (NEO) o que s'hagin subscrit voluntàriament als procediments per a recepció de notificacions a la seu electrònica de AEAT, podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l'Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en l'Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú).


Els dies de cortesia s'hauran de sol·licitar amb un mínim de 7 dies naturals d'antelació al començament del període desitjat.


Si la persona que gestionarà tant les notificacions electròniques com els dies de cortesia és un tercer, haurà d'estar apoderat en el tràmit GENERALNOT i assegurar que l'apoderament ha estat confirmat per part de l'apoderat.


En accedir al servei, l'aplicació valida si el titular del certificat electrònic està subscrit a algun dels procediments de notificacions electròniques de AEAT. Si és així, es mostrarà el calendari de l'any natural en curs per assenyalar els dies desitjats.

Revisa el que s'indica en els "Avisos". Per a una adequada planificació de les absències tingues en compte els següents punts:

  • Els dies de cortesia tenen efectes, exclusivament, en relació amb les notificacions en l'Adreça Electrònica Habilitada única. Les notificacions electròniques posades a disposició anteriorment a l'inici del període de dies de cortesia s'entendran notificades pel transcurs de deu dies sense accedir a les mateixes.

  • Has de marcar també els dissabtes i diumenges.

  • En cas que l'obligat tributari es trobi subscrit de manera voluntària a la recepció de notificacions electròniques, el dit anteriorment només assortirà efectes respecte a aquells procediments en els que es trobi subscrit.

  • Per expandir els dies de cortesia als poderdants cal seleccionar: "Gestionar Períodes Cortesia Poderdants" i "Assignar període de cortesia".Prem sobre l'opció "Modificar" per iniciar la sol·licitud de dies de cortesia. Només podràs marcar els dies disponibles. Una vegada seleccionats quedaran marcats en verd. Fes clic en "Validar" i, finalment, en "Firmar i Enviar".
A la següent finestra marca "Així que" i prem novament "Firmar i Enviar". Es generarà un resguard de sol·licitud amb un codi CSV de 16 caràcters i el calendari amb els dies de cortesia seleccionats i actualitzats, a més de la data i hora de la sol·licitud. Per consultar el rebut de presentació en format PDF prem "Visualitzar el rebut de presentació". No obstant això, en l'avís de la part superior trobaràs el CSV per recuperar aquest justificant a través de l'opció "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)".

En el cas de voler canviar o anul·lar alguna de les dates assenyalades utilitza de nou l'opció "Modificar". Per poder modificar és necessari trobar-se dins del període de canvi, és a dir, 7 dies abans de l'inici.


A més, si accedeixes en qualsevol altre moment a la sol·licitud de dies de cortesia, pots obtenir el PDF corresponent al resguard de l'última assignació utilitzant l'enllaç "Visualitzar últim rebut" situat en la part superior.
Tanmateix, aprofitem per recordar-vos que que si sou una entitat persona jurídica (S.L., S.A., C.B, etc.) esteu obligats a relacionar-vos amb TOTES les administracions (Agència Tributària de Catalunya, Ajuntaments, Diputació, Seguretat Social, DGT, multes, etc) per via electrònica, i que totes les administracions us enviaran les notificacions per aquesta via, motiu pel qual heu de disposar de certificat digital i comunicar en la mesura del possible a les diferents administracions un correu electrònic on us puguin avisar quan us enviïn una notificació.


Per qualsevol dubte, restem a la teva disposició.


Sònia Pérez Armengol

Àrea fiscal

11 views0 comments

Comments


bottom of page