top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Migració de direcció electrònica habilitada (deh) a la direcció electrònica habilitada única (dehu)

El Real Decret 203/2021 estableix que les notificacions dels emisors d´àmbit estatal es posaran a disposició de l´interessat a través de la Direcció Electrònica Habilitada Única (DEHU).Benvolgut client i amic,


Si ets una societat, Comunitat de Béns, o qualsevol altra entitat obligada a rebre les notificacions de forma electrònica, probablement hauràs rebut en els últims dies una comunicació de l´AEAT informant sobre la migració de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH).


Fins ara, l´AEAT havia utilitzat, a part de la seva pròpia seu electrònica, el sistema DEH (Direcció Electrònica Habilitada) a través del procediment notificacions.060 per a la comunicació i avisos de notificacions emeses. No obstant aquest sistema deixarà d´estar operatiu a partir del pròxim dia 4 d´abril, moment en què passarà a realitzar-se a través de la DEHU. Per aquest motiu, l´AEAT ja ha començat a oferir les notificacions a través de la DEHU així com a informar d´aquests canvis.


Us recordem que les formes de notificació electrònica en l´àmbit de les Administracions Públiques són:


  • Mitjançant la DEHU

  • Mitjançant compareixença electrònica en seu de l´Organisme emisor


És molt important, per tal que t'arribin totes les notificacions o avisos de notificacions emeses, que revisis que tens el servei d´alertes activat, tant de l'AEAT com també de la DEHU.

Si fins ara rebies els avisos de la DEH és probable que ja tinguis la DEHU activada (doncs es va fer una còpia de la base de dades d´emails d´avisos de la DEH a la DEHU a finals del passat mes de desembre).

No obstant, per assegurar que consta correctament, caldria que ho verifiquis.


Si fins ara no rebíeu avisos, és molt recomanable que activeu el servei d´alertes donant-te d´alta a la DEHÚ i configurant el teu perfil.


Per configurar les teves dades de contacte o perfil a la DEHU, només has d´entrar amb el certificat digital al portal https://dehu.redsara.es i editar les dades de contacte, informant un o varis emails on vols rebre els avisos i un telèfon. D'aquesta manera, quan l´AEAT en particular, o qualsevol altre organisme dels que hi estan adscrits, emetin una comunicació o notificació, en rebràs l´avís i allà mateix podràs fer la descàrrega.


Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte.

Àrea fiscal

Pérez· Sardà

217 views0 comments
bottom of page