top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Les quotes d’autònoms s’incrementen aquest mes d’octubre!

S’actualitzen amb efectes d’aquest mes d’octubre les quotes a pagar pels autònoms.


Benvolgut client i amic,


Mai és popular que el govern actualitzi les quotes a pagar pels autònoms, però la decisió de fer-ho justament en aquest moment, amb la difícil i incerta situació en la que en plena segona onada de la pandèmia, es troben molts treballadors per compte pròpia i autònoms societaris, ho fa especialment destacable.


Certament el Real Decret-llei 28/2018 per a la revalorització de les pensions va preveure un increment progressiu de la cotització de les contingències professionals i per cessament d’activitat.


En concret, per l’any 2020 es va preveure:

  • Cotització per contingències professionals passava a l’1,1%

  • Cotització per cessament d’activitat passava al 0,8 %

La TGSS acaba d’informar que l’actualització es farà aquest mes d’octubre, mes en el que la quota a pagar ja vindrà actualitzada i manifesta que en les properes setmanes s’abordarà el tema de la regularització dels mesos de gener a setembre.


No serà aquesta la única novetat en el pagament dels autònoms d’aquest mes, sinó que sembla ser que vindrà també carregada en el rebut, la part de la quota d’autònoms que la TGSS no va girar el mes de març!!!


Quedem a la vostra disposició si necessiteu més informació.

PEREZ SARDA

Àrea Laboral


309 views0 comments

Comments


bottom of page