top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Les cotitzacions socials en els propers mesos...,

Updated: Apr 11, 2020

qui està exempt i qui pot sol·licitar moratòries o ajornaments?

Benvolgut client i amic,


Segons us informàvem la setmana passada, el govern ha adoptat noves mesures per a pal·liar els efectes econòmics de la declaració de l'estat d'alarma i la manca d’activitat que estem patint empreses i autònoms.

A més de les mesures per ajornar les obligacions tributàries, que podeu consultar en el nostre post de circular de tributs, hi ha dues mesures que afectaran les cotitzacions socials a abonar per les empreses i els autònoms: moratòries i ajornaments.Qui, què, quan i com podran ser aquestes mesures aplicades per les empreses i autònoms ?


1. Autònoms amb dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat

Els autònoms afectats pel tancament forçós o per la pèrdua d'ingressos d'un 75% o superior tindran dret a sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat davant la seva mútua d’accidents.

Aquesta prestació implica que no abonaran la quota d’autònoms mentre cobrin aquesta prestació i que aquest període es comptabilitzarà com a període cotitzat.

Consulteu-nos si encara no ho heu fet per saber si podeu tenir dret a la prestació extraordinària.


Què passa amb les quotes de març?

En el cas d'haver pagat les quotes corresponents amb anterioritat a la concessió de la prestació, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) retornarà d'ofici la part proporcional corresponent (des de la declaració de l'estat d'alarma, del 14 a 31 de març). A més, els qui no han pogut afrontar el pagament d’aquesta quota a dia 31, no tindran recàrrecs pel retard en el pagament dels dies 1-13 de març, que és quan van tenir activitat normal. Quan ho paguin, se'ls considerarà regularitzats sense necessitat de pagar cap mena de recàrrec.

En el cas que la TGSS no procedeixi a retornar d’ofici les quotes ja abonades, s’haurà de fer una sol·licitud d’ingressos indeguts.


Què passa amb la quota del mes d'abril?

La TGSS no els cobrarà la quota corresponent mentre estiguem en estat d'alarma. La prestació cobrirà fins a l'últim dia del mes en què finalitzi aquesta declaració (de moment, el 26 d'abril, per tant, fins al 30 d'abril).


Què ocorre amb les quotes de maig i juny?

Durant aquests mesos, els autònoms podran presentar un AJORNAMENT de les cotitzacions socials a un interès reduït del 0,5% (7 vegades inferior a l’habitual). Per a accedir a aquests ajornaments, ha de tractar-se d'autònoms afectats per la situació provocada pel COVID-19, per la qual cosa s’exigeix que no tinguin un altre ajornament en vigor anterior.2. Autònoms que mantinguin la seva activitat


Els autònoms que hagin mantingut la seva activitat i que per tant no hagin accedit a la prestació extraordinària per cessament, podran accedir a mesures de flexibilització per a millorar la seva situació durant aquests mesos.


Què passa amb les quotes d'abril?

Podran sol·licitar l'ajornament de les quotes d’abril a un interès reduït del 0,5%. Aquest ajornament s’ha de sol.licitar durant els 10 primers dies naturals del mes d'abril, per a evitar la facturació de la quota, per tant abans del proper 10 d’abril.


Què passa amb les quotes de maig, juny i juliol?

El Ministeri ha aprovat una MORATÒRIA (sense interessos) de 6 mesos per a aquestes quotes (fins a novembre i desembre de 2020 i gener de 2021). Els seus requisits s'establiran per ordre ministerial, per tant a data d’avui desconeixem qui en concret la podrà demanar, i en tot cas no es podrà demanar fins el mes de maig.

Qui no compleixi els requisits per a l'accés a aquesta moratòria, podrà sol·licitar l'ajornament al 0,5% d'interès de les quotes de maig i juny.3. Empreses que han presentat ERTO per FORÇA MAJOR

Les mesures de flexibilització per a empreses que hagin presentat un ERTO de FORÇA MAJOR també varien en funció del mes en què ens trobem. Cal tenir en compte que a diferencia dels Autònoms que cada mes paguen les quotes corresponents a aquell mes en concret, les empreses paguen la Seguretat Social al mes següent en què s’ha meritat. Per tant:


Què passa amb les quotes de març (que s’abonen a finals d’abril)?

Les empreses que tinguin aprovat un ERTO per força major derivat de la declaració de l'estat d'alarma estan exonerades de pagar la part proporcional de la cotitzacions del mes de març dels treballadors afectats per aquest ERTO (en la majoria de casos entre el 13 o 14 i el 31 de març). Per la part del mes de març anterior a l’ERTO, podran demanar un ajornament al 0’5% a presentar abans del 10 d’abril.


Quotes d'abril (a ingressar el maig).

L'exoneració de quotes es mantindrà mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat. A partir d'aquest moment podran sol·licitar un ajornament al 0,5% d'interès, durant els primers 10 dies de maig.

Quotes de maig (a pagar al juny).

Podran sol·licitar l'ajornament d'aquestes quotes amb un interès del 0,5%, durant els primers 10 dies de juny.4. Empreses que han mantingut la seva activitat

Les empreses que no hagin presentat ERTO per FORÇA MAJOR gaudiran també de mesures de flexibilització:


Quotes a pagar a l'abril.

Podran sol·licitar l'ajornament de les quotes (corresponents al mes de març) a un interès reduït del 0,5%. ATENCIÓ: Per a poder tramitar-ho, hauran de sol·licitar-ho abans del 10 d’abril.


Quotes a pagar al maig, juny i juliol.

Podran acollir-se a la moratòria de 6 mesos per a les quotes corresponents als mesos d'abril, maig i juny (el període d'abonament del qual és un mes posterior) si compleixen els requisits que estan pendent d’establir-se per una ordre ministerial que no s’ha dictat. Entenem que en cas de no tenir dret a la moratòria, podran sol·licitar l'ajornament al 0,5% d'interès per a les quotes a pagar al maig i juny.


IMPORTANT:
els deutes superiors a 150.000€ hauran de ser garantits amb aval bancari o similar

1.-En tots els casos descrits amb anterioritat, tant pels autònoms com per les empreses, el termini per a sol·licitar la moratòria o l'ajornament de quotes serà de l'1 al 10 de cada mes, segons els casos.

2.-Els requisits per saber qui té dret a demanar la moratòria i el procediment exacte a seguir està pendent d’establir-se via una ordre ministerial que encara no s’ha dictat.

3.-El Govern està habilitant un sistema especial per tal que els assessors, com Autoritzats RED del seus clients puguin sol·licitar aquest ajornaments i moratòries. A data d’avui els sistema encara no està en funcionament.

4.-Quan ens referim a autònoms, queden inclosos els autònoms societaris.

5.-L’evident confusió de la redacció de la norma que estableix les moratòries i ajornaments, fa que no descartem que hi hagi criteris interpretatius diferents per part de l’Administració. Un d’ells és sobre si demanat l’ajornament de les quotes a pagar aquest mes d’abril, l’administració denegarà les sol·licituds d’ajornaments posteriors, al·legant que ja hi ha ajornaments vigents.

6.-Si el deute és inferior a 250.000 € no caldrà l'aval o garantia, sempre i quan s'ingressin més d'un terç del total.Si voleu informació sobre ajornaments, moratòries o devolució d’ingressos indeguts o voleu presentar un ajornament, contacteu amb nosaltres.


Accedir al nostre blog on teniu actualitzats tots els articles relacionats amb el COVID-19.PEREZ SARDA302 views0 comments

Comments


bottom of page