top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

La derivació de responsabilitat dels administradors.

La derivació de responsabilitat dels administradors és un tema de gran importància en l'àmbit tributari. Aquesta figura jurídica permet a l'Administració Pública exigir el pagament dels deutes tributaris d'una empresa als seus administradors, en cas que aquests hagin actuat de manera negligent o fraudulenta.
Benvolgut client i amic,


Tal i com us hem explicat en anteriors ocasions, cal tenir clar la possibilitat de derivació de responsabilitat sempre que l'administrador "actui" de manera incorrecte envers a la llei. A continuació un recordatori ràpid...

 

Responsabilitat solidària *vs. subsidiària:

La principal diferència entre la responsabilitat solidària i la subsidiària radica en el moment en què els administradors poden ser cridats a respondre. Els administradors solidaris responen al costat del deutor principal des del primer moment, mentre que els subsidiaris només responen en cas que el deutor principal no pugui pagar el deute.


Requisits per a la derivació de responsabilitat:

Perquè l'Administració Pública pugui derivar la responsabilitat als administradors, s'han de complir una sèrie de requisits:


  • Objectiu: Que els administradors hagin actuat de manera negligent o fraudulenta.

  • Subjectiu: Que l'actuació dels administradors hagi estat determinant per a la comissió de la infracció tributària.

 

Conseqüències de la derivació de responsabilitat:

La derivació de responsabilitat pot tenir greus conseqüències per als administradors, ja que poden veure's obligats a pagar la totalitat del deute tributari, fins i tot les sancions.


Anàlisi:

La derivació de responsabilitat és una eina important per a l'Administració Pública per a garantir el compliment de les obligacions tributàries. No obstant això, és important que s'apliqui de manera justa i proporcional, tenint en compte les circumstàncies de cada cas concret.


En aquest sentit, cal destacar els següents punts:


  • La responsabilitat dels administradors ha d'estar directament vinculada a la infracció tributària. Si la infracció s'anul·la, la responsabilitat dels administradors també desapareix.

  • Els administradors tenen dret a recórrer les liquidacions i sancions que els siguin imposades.

  • La derivació de responsabilitat no ha de ser utilitzada de manera abusiva o desproporcionada.

·          

En definitiva, la derivació de responsabilitat dels administradors és un tema complex que requereix una anàlisi acurada de cada cas concret.PÉREZ SARDÀ

Àrea Mercantil123 views0 comments

Comments


bottom of page