top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

La declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger - Model 720Benvolgut client i amic,


Tens una segona residència fora del país, per exemple Andorra? o tens alguna inversió o compte corrent a l'estranger?

Aquesta notícia t'afecta!!!


Et recordem que el pròxim dia 31 de març finalitza el termini per presentar el Model 720 de Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger, corresponent a l´exercici 2022.


Qui està obligat a presentar la declaració?

Tenen l´obligació de presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents a territori espanyol quan superin els 50.000 euros per cada una de les següents categories de béns:

  • Comptes en entitats de crèdit

  • Valors, fons, assegurances i rendes

  • Béns immobles i drets sobre els béns immobles

Per aquells contribuents que ja hagin presentat una declaració en un exercici anterior, estaran també obligats a presentar la de l´exercici 2022 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:


  • Que els saldos conjunts de les diferents categories informades en l´última declaració s´hagin incrementat més de 20.000 euros;

  • Que s´hagi extingit la titularitat d´algun dels béns declarats anteriorment.


Quan es presenta la declaració?

La declaració informativa corresponent a l´exercici 2022 es pot presentar fins el dia 31 de març de 2023, i s´ha de fer obligatòriament per via telemàtica.


Us recordem que la Llei 5/2022 de 9 de març va introduir importants modificacions per adequar al dret comunitari la normativa interna del Model 720. En particular es van derogar les sancions tan desproporcionades que teníem fins aleshores, com per exemple la sanció del 150% de la quota, i es va eliminar la consideració de guany patrimonial no justificat i la imprescriptibilitat per la no presentació en termini del model 720.


En qualsevol cas, l´obligació de declaració dels béns i drets situats a l´estranger es manté vigent, i per tant, la declaració corresponent a l´exercici 2022 s´haurà de presentar abans no finalitzi el pròxim mes de març.


Podeu posar-vos en contacte amb el nostre despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir al respecte.


Àrea fiscal

Pérez-Sardà46 views0 comments

Commentaires


bottom of page