top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Fills confinats, fills positius, permisos per COVID… què cal saber?

Sobretot ara que han començat les escoles, ens arriben moltes consultes tant de les empreses com dels treballadors, de com s’han d’afrontar les diferents situacions que l’excepcionalitat per conciliar la vida familiar i laboral que el contacte amb el COVID pot provocar.


Benvolgut client i amic,


En aquest article intentarem resumir els principals dubtes:Quan no és procedent la baixa laboral de pares de fills positius per COVID?

No procedirà expedir la baixa mèdica als pares de fills que:


• Estiguin en quarantena amb PCR.

• Hagin de cuidar-los per ser menors mentre estan esperant la realització o resultat del test. Si el resultat del PCR fos positiu llavors procediria l'emissió de la baixa mèdica als pares per ser contactes estrets dels seus fills i requerir seguir la quarantena. A priori els efectes seran retroactius: hauran d'informar de la data en què van començar l'aïllament.Qui són els contactes estrets?


• Qualsevol persona que hagi estat en contacte directe amb un cas confirmat sense protecció d’ EPI adequat (almenys mascareta) o que hagi tingut contacte físic amb un cas confirmat.

• Qualsevol persona que hagi estat a una distància inferior a 2 metres, sense mascareta i durant més de 15 minuts d'un cas confirmat positiu per PCR.

El criteri actual, és que el període a considerar per al rastreig dels contactes estrets és de 2 dies abans de l'inici dels símptomes o de 2 dies abans del diagnòstic en cas de malalts asimptomàtics.


Quan s’esdevé “contacte estret” els rastrejadors demanen la realització del PCR, indiquen l’obligació de fer aïllament domiciliari i remeten la persona afectada al seu centre d’atenció primària perquè se li expedeixi la baixa mèdica.Quant temps s’ha d'estar aïllat o en quarantena?

El Ministeri d'Igualtat, de conformitat amb els protocols establerts per la Comissió de Salut Pública d'Espanya, estableixen que la durada de la quarantena ha de ser de 14 dies. No obstant això, ha deixat oberta una possibilitat que permetria retallar 4 dies. A Catalunya Salut Pública ja ha confirmat la reducció de la quarantena a 10 dies tant pels contactes estrets d’un positiu com pels que donen positiu al COVID.


Si s’està de baixa per COVID es considera accident de treball?

Fins ara era així, però el passat 11-09-20 es va derogar el Reial decret llei 27/2020 i per tant la seva assimilació a accident de treball. La derogació afecta al:


– Reconeixement de la situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores dels sectors a conseqüència del virus COVID-19.

– La consideració com a contingència professional derivada d'accident de treball de les malalties patides pel personal sanitari a conseqüència del contagi del virus.


Per tant, si no es torna a legislar al respecte, ara per ara aquestes situacions de baixa mèdica seran considerades de malaltia comú.

Què succeirà amb les baixes laborals per fills positius per COVID?

Amb data 11-09-20 han quedat derogades les previsions a les que ens referim en el punt anterior, per tant, aquestes baixes no s’equipararan a accident de treball , sinó que com a contactes estrets seran baixes per malaltia comú.Necessito conciliar la meva vida familiar i laboral per atendre fills menors en quarantena sense ser positius per COVID? Puc teletreballar? Hi ha algun tipus de permís retribuït, baixa o prestació?

Recordem que, d’una banda, l'article 34.8 de l'Estatut dels treballadors regula el dret dels treballadors a sol·licitar adaptacions de la durada i distribució de la jornada, de l'ordenació del temps de treball i de la forma de prestació, inclosa la prestació del treball a distància per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. L'article recull, a més, un procediment de negociació de 30 dies de durada. Les discrepàncies que sorgeixin entre la direcció de l'empresa i el treballador es resolen per la jurisdicció social.


I d’una altra banda, i ja com a conseqüència del COVID, l'article 5 del RDL 8/, va establir la necessitat que les empreses establissin sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, que es va declarar prioritari. Per tant els treballadors afectats per una situació com la descrita ( que necessitin quedar-se a casa amb fills menors no positius en quarantena) poden accedir al teletreball.


Per contra, no hi ha a data d’avui regulada cap prestació ni permís retribuït pels treballadors que s’hagin de quedar a casa per cuidar a un fill menor en quarantena per ser contacte estret però no diagnosticat amb COVID.

La única previsió legal a part del teletreball i de buscar una solució consensuada amb l’empresa és accedir a una reducció de fins el 100% de la jornada amb una disminució proporcional de la retribució.


Novetats sobre el teletreball?

Amb data 22-09-20 s’ha aprovat pel Consell de Ministres la nova regulació del teletreball. En parlarem en un article que estem preparant i que publicarem els propers dies quan s’hagi publicat la norma definitiva al BOE.

En cas de dubte, estem a la vostra disposició.

PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral.
3,635 views0 comments

Comments


bottom of page