top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Ets empresari i tens treballadors temporals?


La Inspecció de Treball està fent campanya per controlar que no t’excedeixis en la durada dels mateixos i té en compte el temps en ETT...Benvolgut client i amic,


La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) està fent una campanya activa per verificar que els contractes temporals no s’excedeixin de la durada màxima prevista a l’Estatut o al conveni col.lectiu d’aplicació, i que no hi hagi una concatenació fraudulenta de diferents contractes de treball.


Recorda en primer lloc que els contractes de treball (eventuals i d'obra o servei determinat) han de tenir sempre una causa concreta i acreditable, que ha de constar expressament detallada al contracte de treball, havent de ser sempre una necessitat temporal.

Si no és així, el contracte s’entén en frau de llei, i al finalitzar-lo, el treballador pot reclamar per acomiadament i se li haurà de pagar la indemnització de 33 dies per any.

Els contractes d’obra i servei no poden tenir causes que durin més de 3 anys ni per tant poden tenir una durada superior a aquests 3 anys (4 si així ho preveu el conveni) i els contractes eventuals no poden tenir una durada superior a 6 mesos, dins d’un període de 12 mesos (podent-se allargar també fins a 12 mesos dins d’un període de 18 mesos, si així ho preveu el conveni).


L’incompliment, a més de convertir el contracte en indefinit, es pot sancionar per incompliment de la normativa sobre contractació temporal


Per altra banda, per evitar que es vagin fent contractes intermitents amb el mateix treballador, la legislació laboral preveu que es consideraran treballadors fixes, els que hagin prestat serveis per una mateixa empresa o grup d’empreses durant més de 24 mesos en un període de 30, mitjançant 2 o més contractes temporals. Es tracta de la “concatenació fraudulenta de contractes de treball”.


La ITSS no només està verificant el compliment d’aquestes durades, sinó que té en compte el temps que el treballador hagi estat treballant a l’empresa però donat d’alta en una ETT.

Contacta amb nosaltres si has rebut una comunicació d’Inspecció requerint-te per convertir en indefinits alguns treballadors que es puguin trobar en els supòsits anteriors, valorarem si el requeriment és o no pertinent i t’aconsellarem sobre què et convé fer. Et podem ajudar a valorar també la teva situació per avançar-te al requeriment de la Inspecció.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral105 views0 comments

Comentários


bottom of page