top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Ets autònom? Vols saber què passa amb la teva quota del mes d’abril?

La quota mensual de la Seguretat Social és una de les càrregues més pesades dels treballadors autònoms, principalment en la situació actual en la que molts heu hagut de suspendre la vostra activitat o heu vist reduïts de forma important els vostres ingressos.Benvolgut autònom,

Les quotes d’autònoms d’abril es paguen el proper dia 30 d'abril. A continuació, t’expliquem diversos supòsits en els que et pots trobar per saber com t’afecta aquest pagamentLa quota d'autònoms d'abril i el cessament d'activitat


Si has presentat la sol·licitud de prestació extraordinària per cessament d'activitat abans del 17 d'abril, probablement ja has rebut un primer pagament i rebràs un segon pagament de la prestació el pròxim 30 d'abril corresponent als 17 últims dies d'abril. En aquest cas, no hauràs de pagar la quota de la Seguretat Social del mes d'abril, ja que tenir dret a la prestació implica alhora que l'autònom queda eximit del pagament de la quota del temps que duri la prestació.


Cal tenir en compte però que hi ha autònoms als quals se'ls ha aprovat la prestació per cessament d'activitat però que si van fer la sol·licitud amb posterioritat al 15 d'abril la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) probablement no haurà encara desprogramat l'ordre de cobrament de les quotes del mes de l'abril i vindrà el càrrec a final de mes.


Per tant, en línies generals, si estàs entre els treballadors autònoms als quals se li va concedir la prestació abans del 15 d'abril no et vindrà cap càrrec de la quota d’autònoms a finals d’aquest mes, però si la sol·licitud la vas fer després, no s’haurà produït la cancel·lació del càrrec de la quota, i la quota vindrà carregada, tot i que es tindrà dret a la seva devolució, per tractar-se d’ingressos indeguts.Terminis per a la devolució de les quotes d'autònoms en cessament d'activitat

Els autònoms que ja van cobrar el 17 d'abril el primer pagament de la prestació per cessament d'activitat hauran d'esperar fins almenys el 15 de maig per a la devolució de la quota dels dies de març.

Els autònoms amb dret a prestació per cessament d’activitat que els vingui carregada la quota d'abril, hauran d'esperar un mes més, fins al 15 de juny, perquè Seguretat Social els retorni la quota d'abril.

Aquesta devolució es farà d'ofici, sense necessitat que l'autònom la sol·liciti formalment.La quota d'autònoms d'abril sense cessament d'activitat

Fins al passat 22 d'abril, la Seguretat Social havia rebut un total de 1.154.000 sol·licituds de cessament d'activitat, la qual cosa suposa el 35,5% dels autònoms. La resta, més de 2.000.000 de treballadors autònoms, que no han demanat o no tenen dret a l’esmentada prestació extraordinària, hauran de pagar normalment la quota d'abril el proper dia 30 d’abril.


Moratòria de quota d'autònoms d'abril no, ajornament sí

Tal com us vam explicar en una anterior publicació, els autònoms podran demanar moratòries de les quotes corresponents al mes de maig, juny i juliol; i ajornaments de les quotes d’abril, maig i juny. S’hauran de demanar en tot cas dins dels 10 primers dies naturals del mes en que s’hagi de fer l’ingrés.


Contacta’ns si tens dubtes i t’ho explicarem !


PÉREZ SARDÀ

Àrea Prestacions
234 views0 comments

Comentarios


bottom of page