top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

ERTOS i distribució de dividends

Pot repartir dividends una empresa que hagi aplicat un ERTO?Benvolgut client i amic,


El Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, va imposar una sèrie de límits en el repartiment de dividends a les empreses que haguessin aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).


En concret, l'article 5 d'aquesta norma estableix que les societats mercantils (o qualsevol altra persona jurídica) que hagin tramitat un ERTO per causa de força major, aplicant-se l'exoneració de quotes de la Seguretat Social, no podran repartir dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests ERTOS, excepte si prèviament retornen l'import de l'exoneració aplicada.


En la mateixa línia, el més recent Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, inclou a més en aquesta prohibició les empreses en ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del COVID-19 (ERTE ETOP) que apliquin les exoneracions en la Seguretat Social establertes entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.


Això és així, perquè d’acord amb aquest Reial decret llei, no només poden aplicar exoneracions els ERTOS de força major encara en vigor (en principi prorrogables fins el 30-09-20), sinó també els ERTOs ETOP que es vinguessin aplicant des d’abans del 27 de juny, i en el cas d’ERTOs ETOP nous, si aquests s’apliquen a continuació d’un ERTO de força major.


Les 2 normes estableixen com excepció a aquesta prohibició les empreses que a 29-2-20 tinguessin menys de 50 treballadors o assimilats.


No dubteu en contactar amb nosaltres, si teniu dubte o voleu valorar la vostra situació.

PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica117 views0 comments

Comments


bottom of page