top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

ERTO - ajuts extraordinaris de la Generalitat per manteniment de llocs de treball.

Updated: Feb 22, 2021

Empresari: vols gaudir d'un ajut de la Generalitat de 2.000 euros per cada treballador que tinguis en ERTO?

A continuació et resumim els requisits per poder-hi accedir.
Benvolgut client i amic,


Et volem recordar que des del 15-02-2021 i fins el 22-02-2020 està oberta la sol·licitud de la nova línia d'ajuts de la Generalitat destinats als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i a mantenir els llocs de treball de les empreses en situació d’ERTO.

Les empreses amb treballadors en situació d'ERTO tenen fins el 22 de febrer per sol.licitar els ajuts extraordinaris de 2.000 euros per empleat afectat condicionat al manteniment de plantilla .

Qui pot ser beneficiari?


Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu, a data de 31-01-2021. En concret:


  • Petites empreses: menys de 50 treballadors i volum de negoci o balanç general anual fins a 10 milions d’euros.

  • Microempreses: menys de treballadors i volum de negoci anual o un balanç general anual fins a 2 milions d’euros.

  • Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual fins els 10 milions d’euros.


De quin import és l’ajut ?


Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa.


Quins requisits s’han d’acomplir?

  1. Tenir 10 treballadors afectats per un ERTO actiu a 31-01-2021.

  2. Mantenir el mateix número de treballadors a 31-12-21, respecte els que tenia a 31-12-20.

En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i s’haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.


Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada i de que siguin temporals, indefinits etc.


Com s’ha de fer el tràmit?

Telemàticament, amb certificat digital, accedint al PortalEmpresa de la Generalitat: TRÀMIT


Altres requisits a tenir en compte (INFORMACIÓ ) i bases de la convocatòria (BASES)


No dubteu en contactar amb nosaltres, us ajudarem a valorar la vostra situació per sol.licitar els ajuts.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral155 views0 comments

Comments


bottom of page