top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Els mesos de carència concedits a l’arrendatari per al condicionament del local comercial. IVA


La Direcció General de Tributs ens recorda, reiterant la doctrina administrativa assentada, que si l’arrendatari s’obliga a abonar el cost de les obres necessàries per al condicionament de l’immoble, l’arrendador haurà de repercutir a la part arrendatària l’IVA del període de carència que no constituirà una prestació realitzada a títol gratuït, sinó una contraprestació pel valor que l’arrendador atribueix als serveis que pretén obtenir i ha acordat realitzar l’arrendatari.Benvolgut client i amic,


El període de carència d'un arrendament podem definir-lo com aquell període de temps en què se suspèn el pagament de les quotes d'arrendament pactades. L'habitual és que les quotes d'arrendament es reportin mes a mes una vegada finalitzat cadascun d'ells.


Amb caràcter general, els períodes de carència en l'arrendament tenen lloc, parlant de locals comercials o oficines, en els primers mesos de l'arrendament, ja que potser és necessari fer obres de condicionament o remodelacions que impliquen la impossibilitat d'operar-hi de manera efectiva. Aquest temps és pactat entre arrendador i arrendatari i, durant la seva durada, es permet la disposició del local o oficina, però no es reporten les quotes de lloguer pactades.


Es tracta, per tant, d'una concessió o liberalitat que realitza l'arrendador ateses les circumstàncies especials que envolten la mateixa operació de lloguer respecte a un concret arrendatari.


Sol ser una dinàmica molt habitual dins del sector de la restauració, sobretot els locals destinats a l'oci nocturn i grans botigues, que poden seguir una determinada temàtica o buscar un determinat ambient que implica despeses, en termes de temps i diners, en remodelacions, decoració, etc


Doncs bé, la Direcció General de Tributs en la seva consulta vinculant V3061-21, de 7 de desembre de 2021, ens recorda que durant aquest període de carència, el fet de no reportar quotes de manera efectiva de lloguer no implica que no se'n reporti l'IVA corresponent.


Per tenir-ho en compte! Us podeu posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte que tingueu sobre aquest tema.Sergi Casquete

Responsable departament d'Immobles de Pérez Sardà

Agent de la Propietat Immobiliàira

AICAT - 11416


85 views0 comments

Comentarios


bottom of page