top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

El Govern acorda amb els agents socials prorrogar els ERTO fins al 31 de maig

Updated: Jan 22, 2021

Govern i agents socials han arribat a un acord per prorrogar els ERTO fins al 31 de maig de 2021. Les condicions del compromís són similars a les vigents actualment, mantenint la flexibilitat del model actual i simplificant la tramitació. Permeteu-nos que aquest darrer punt ho posem en dubte...

Aquest acord està pendent de plasmar-se en el Reial decret que sortirà publicat al BOE.Benvolgut client i amic,

T'informem que el Govern ha arribat a un nou acord amb els agents socials per prorrogar els ERTO des del 1 de febrer fins al 31 de maig, que es plasmarà en el corresponent Reial decret per a la seva publicació al BOE.


Les condicions són similars a les vigents actualment:


Manteniment de la protecció

L'acord contempla la pròrroga de tots els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID-19.

Dins d'aquests ERTO, es reconeixen de nou exoneracions a empreses i que pertanyin a sectors especialment afectats, si bé s'utilitzen criteris objectius més generosos per determinar aquests sectors, la qual cosa dóna lloc a la incorporació de nous CNAE, que impliquen que es protegeixi empreses que donen ocupació a gairebé 50.000 treballadors més.


Nous ERTOs

Es preveu expressament la possibilitat que aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat sol·licitin a l'autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits com fins ara.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) es podran continuar beneficiant tant de la simplificació de tràmits prevista en l'article 23 del Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària, de tramitar una pròrroga presentant davant l'autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.


Simplificació de tràmits

Les empreses que siguin titulars d'un ERTO per impediment o per limitacions, autoritzat abans o durant la vigència d'aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l'autoritat laboral per a passar d'un altre tipus a l'altre per a accedir a les exoneracions derivades d'una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d'activitat des d'una limitació a aquesta, o viceversa.Mesures d'acompanyament

Es manté el compromís de manteniment de l'ocupació i les empreses que s'apliquin noves exoneracions, hauran de mantenir els treballadors afetats 6 mesos més

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d'hores extraordinàries i externalitzacions de l'activitat, la prohibició de l'acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.


Mecanismes de protecció

Es continuarà aplicant l'exempció del període de carència, el comptador a zero, l'augment del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als qui hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables als treballadors fixos discontinus (inclosa la prestació extraordinària) i la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.


Exoneracions aplicables

Les tipologies d'ERTO amb exoneracions fins al 31 de maig inclouen:

  • Sectors ultraprotegits. Aquests sectors, indicats a la llista de codis CNAE adjunta i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que en tenen 50 o més. Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporin als seus llocs de treball.

Aquesta llista es va ampliar el passat 22 desembre i ara hi entren nous sectors:

  1. 5530 -càmpings i aparcament de caravanes

  2. 7734 - lloguer de mitjans de navegació

  3. 9604 - activitat de manteniment físic


mentre que en surten tres:

  1. 1393 - fabricació de catifes

  2. 2431 - estiratge en fred

  3. 3220 - Fabricació d'instruments musicals


  • Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un "ERTO d'impediment". Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021, que serà del 100% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si en tenen 50 o més.


  • ERTO de limitació. Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats podran sol·licitar a l'autoritat laboral un "ERTO per limitacions". En aquest cas, les exoneracions seran decreixents fins al 31 de maig destacant, a més, que començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a aquelles de 50 treballadors o més.


No dubteu en contactar amb nosaltres, us ajudarem a valorar la vostra situació i us oferirem la millor solució.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal46 views0 comments

Comments


bottom of page