top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

El 30 de setembre finalitza el termini per recuperar l'IVA suportat en altres països de la UE.

Si has estat uns dies a l'estranger visitant clients o proveïdors, què succeeix amb l'IVA de les factures que has rebut? És possible sol·licitar-ne la devolució, o no es pot recuperar? Com que les despeses s'han realitzat a l'estranger, no podem deduir l'IVA suportat fora d'Espanya en les declaracions tributàries espanyoles, però en canvi, sí que podrem sol·licitar el reintegrament, encara que amb unes determinades condicions. Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l'any següent al qual correspon la factura.Benvolgut client i amic,


Si com a empresa o autònom de vegades desenvolupes la teva activitat fora d'Espanya, pot implicar el fet d'haver de desplaçar-se per visitar clients o proveïdors situats a la Unió Europea o a l'estranger. Els viatges de negocis comporten despeses suportades fora d'Espanya i, moltes vegades un IVA satisfet a les hisendes europees.


En aquests casos un es pot preguntar: què succeirà amb l'IVA de les factures que he rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podem recuperar?

Perquè l'IVA suportat a l'estranger ens pugui ser reintegrat s'acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que tenim a Espanya. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya en les declaracions realitzades per l'IVA suportat a Espanya, es podrà recuperar mitjançant la sol·licitud de devolució l'IVA de les despeses realitzades a l'estranger.

D'altra banda, si aquest IVA no fos deduïble a Espanya, pel motiu que sigui, però principalment per no poder justificar aquesta despesa com a necessària per a l'activitat empresarial realitzada, no serà possible obtenir el reemborsament d'aquest IVA suportat a l'estranger.Dins de la Unió Europea

Si la teva empresa rep factures emeses en un país de la UE (amb IVA d'aquest país), es podrà sol·licitar la devolució de l'IVA, tanmateix només podrem obtenir el reintegrament en la mesura en què aquest impost hagués estat deduïble en cas d'haver-se suportat a Espanya. Per exemple, la factura d'un hotel, o l'entrada a una fira comercial són despeses relacionades amb l'activitat, per la qual cosa l'IVA suportat és deduïble.Presentació de la sol·licitud de devolució d'IVA de no establerts: model 360

Per a demanar-ne la devolució haurem de presentar el model 360, obligatòriament per mitjans telemàtics (via internet).


Atenció. No s´ha d'incloure l'IVA suportat a l'estranger en les declaracions trimestrals que presentem davant Hisenda (model 303), ja que en aquest model només s'hi ha d'incloure l'IVA espanyol. Per recuperar l´IVA soportat a l´estranger, haurem de presentar obligatòriament el model 360.

En el model 360 indicarem les dades del proveïdor (nom, domicili i NIF) i les dades de la factura (data, base imposable, quota de l'IVA i descripció de la despesa). Adjuntarem també còpia de les factures.


Si la quantia a retornar és d'almenys 400 euros, es pot presentar una sol·licitud trimestral. En cas contrari, se sol·licitarà la devolució anualment. L'import mínim de la devolució anual és de 50 euros. Serà necesari presentar una sol·licitud per cada país a què vagin dirigides (aquells en els quals hem abonat despeses amb IVA).

El termini de presentació s'inicia una vegada transcorre el trimestre o l'any a què va referida aquesta sol·licitud, i finalitza el 30 setembre de l'any següent.


Així doncs, el pròxim 30 de setembre finalitzarà el termini per sol·licitar la devolució de l'IVA suportat durant el 2021.


Per qualsevol dubte restem a la teva disposició.PÉREZ SARDÀ.

Àrea Fiscal
35 views0 comments

Comments


bottom of page