top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Declaració informativa d´operacions vinculades Model 232

Benvolgut client,


Et recordem que si has realitzat operacions amb parts vinculades durant l´exercici 2019, pots haver de presentar la declaració informativa d´operacions vinculades model 232 corresponent a l´exercici 2019.


L´obligació d´informació, amb caràcter general, és per operacions realitzades amb una mateixa persona o entitat vinculada (socis i administradors, empreses del grup, familiars de socis i administradors, etc.) quan superin els 250.000 euros.


No obstant, cal tenir en compte que s´estableixen unes operacions específiques, tals com operacions amb persones físiques en estimació objectiva quan la participació individual o conjunta amb familiars sigui igual o superior al 25%, transmissió de negocis o de participacions d´empreses que no cotitzen, transmissió d´immobles o operacions sobre intangibles, on l´obligació d´informació és a partir dels 100.000€.


A més a més, en qualsevol cas s´ha d´informar al model 232, amb independència de quin sigui l´import, les operacions vinculades que superin durant l´exercici el 50% de la xifra de negocis de l´entitat. Aquest últim aspecte pot afectar a moltes petites empreses que tinguin relacions amb els seus socis.


El termini de presentació de la declaració informativa corresponent a l´exercici 2019, per les empreses que tinguin el període impositiu coincident amb l´any natural és fins el dia 30 de novembre de 2020. La resta d´entitats han de presentar la declaració durant el mes següent als 10 mesos posteriors a la finalització del seu període impositiu.


Si consideres que et pot afectar aquesta norma i necessites més informació, pots contactar amb el nostre despatx professional.


Pérez Sardà

Àrea fiscal
4 views0 comments

Comments


bottom of page