top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

CLIENTS I WHATSAPP

Cada vegada més empreses i professionals utilitzen Whatsapp per a comunicar-se amb els seus clients . Saps quines precaucions s’han de tenir?


Sabem que la normativa (RPDP, LOPDPDD) protegeix les dades personals, i que com a dades personals s’ha d’entendre qualsevol informació que identifica o fa possible la identificació d'una persona física: entre altres, el nom i cognoms, l'adreça d'e-mail, el domicili o el DNI, la imatge, la veu, i el número de telèfon.


L’obtenció i utilització del número de telèfon dels clients, igual que de la resta de dades ha de complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades, que exigeix que els informem de diverses qüestions, com de la identitat i adreça de l’empresa que en fa ús, i de quina serà la finalitat del tractament d’aquestes dades.


Contactar per Whatsapp

Una vegada obtingudes les dades de la manera descrita, podrem contactar amb el nostre client a través de Whatsapp, sempre que el propòsit d’aquesta comunicació sigui la relació contractual que mantenim amb ell, ja que es considerarà que el tractament del número de telèfon és lícit perquè és necessari per a l’execució del contracte o serveis contractats, tot i que no ens hagi autoritzat prèviament i de forma expressa a utilitzar aquesta via.


Tot i així és recomanable incloure en el contracte, pressupost o condicions de venda una clàusula que inclogui una autorització d'aquest, conforme podem utilitzar el seu número de telèfon i també el seu mail per a comunicar-li qüestions relacionades amb el contracte.Publicitat per Whatsapp o altres mitjans electrònics

Quan la finalitat de la comunicació és publicitària, és a dir, volem fer servir el número de telèfon mòbil per a enviar als clients publicitat dels nostres productes o serveis per Whatsapp o mail, sí que és necessària una autorització prèvia i expressa per a l'ús de les dades personals, en les que quedi clar que ens autoritza a rebre publicitat nostra per mitjans electrònics (e-mail, sms, Whatsapp...), per exemple havent de marcar expressament una casella a tal efecte.


També és necessari posar al seu abast un mecanisme gratuït i senzill perquè pugui oposar-se a rebre aquest tipus de missatges.


Davant d’una denúncia a l’Agència de Protecció de Dades serà l’empresa qui haurà de provar que ha obtingut el consentiment per enviar al client la publicitat a través d’aquests mitjans, enfrontant-se en cas contrari a greus sancions administratives.


Contacteu amb nosaltres si teniu dubtes o necessiteu més informació.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica30 views0 comments

Comentarios


bottom of page