top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Canvis en l’opció de pagaments a compte de l’impost de societats.

Si la teva empresa està obligada a realitzar pagaments fraccionats a compte de l´impost de Societats, et recordem que durant el mes de febrertens l´opció de modificar-ne el sistema de càlcul per l´exercici 2021Benvolgut client i amic,


Et recordem que si la teva empresa està obligada a realitzar pagaments fraccionats a compte de l´impost de Societats, durant el mes de febrer tens l´opció de modificar-ne el sistema de càlcul per l´exercici 2021, excepte si tens una xifra de negocis superior a 6 milions d´euros durant els 12 mesos anteriors a l´inici del període impositiu, doncs en aquest cas estàs obligat a aplicar el sistema de càlcul sobre la base imposable del període. Si el període impositiu no coincideix amb l´any natural, l´opció/renúncia ha de realitzar-se dins dels dos primers mesos de cada exercici o entre l´inici de l´exercici i la finalització del termini per efectuar el primer pagament fraccionat si aquest termini és inferior a dos mesos. Per tant, si vols realitzar els pagaments a compte de l´Impost de Societats calculats segons el resultat real que la teva empresa pugui tenir durant l´exercici 2021, cal que optis per aquest sistema durant el present mes de febrer (màxim fins el dia 1 de març del 2021) amb la corresponent declaració censal, doncs en cas contrari, el pagament a compte del mes d´abril es calcularà en funció del resultat de l´exercici 2019, i els pagaments a compte d´octubre i desembre en funció del resultat de l´ exercici 2020 (a no ser que ja haguessis optat anteriorment per aquesta opció). Si la teva empresa ja calcula els pagaments a compte segons l´opció del resultat del propi any, i en volguessis sortir, també és el moment de fer-ho.

No obstant, tingues en compte el següent:

  • Si la teva empresa va tenir una xifra de negocis durant l´exercici 2020 (o els 12 mesos anteriors a l´inici del període impositiu) superior a 6.000.000€, els pagaments a compte obligatòriament es calcularan en funció del resultat real de l´exercici en curs.

  • Si la teva empresa ha tingut una xifra de negocis durant l´exercici 2020 (o els 12 mesos anteriors a l´inici del període impositiu) inferior a 6.000.000€, però amb anterioritat havia superat aquest import, per poder seguir aplicant el sistema de càlcul dels pagaments a compte segons el resultat real de l´exercici, s´haurà d´optar expressament per aquesta opció durant el mes de febrer a través de la corresponent declaració de modificació censal.

Restem a la teva disposició per qualsevol dubte que tingueu al respecte. PÉREZ SARDÀ Àrea Fiscal46 views0 comments

Comentarios


bottom of page