top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Canvis en el permís de paternitat a partir d’1 de gener de 2021

Us recordem que a partir de l’1 de gener de 2021 tant el permís de paternitat com el de maternitat seran de 16 setmanes, quedant per tant la durada d’ambdós permisos equiparats tant pels pares com per les mares, inclosos els autònoms.


Benvolgut client i amic,


El procés per a igualar tots dos permisos de manera progressiva es va aprovar l’any 2019, i s’ha fet de forma gradual. De fet, l'1 d'abril de 2019, l'anteriorment anomenat permís de paternitat passava de 5 a 8 setmanes per a la resta de 2019, s'augmentava fins a les 12 setmanes durant tot el 2020, i queda ara equiparat a 16 setmanes a partir de 2021.


A partir de l’1 de gener de 2021 s'iguala, per primera vegada, el permís per naixement i cura del menor per a tots dos progenitors, que podran gaudir de 16 setmanes de prestació.

Us recordem que el permís de paternitat té el seu origen l’any 2007, ja que fins a aquell moment els pares només tenien dos dies lliures per naixement de fill. Aquest permís es va establir inicialment en 2 setmanes, període que va estar vigent fins l’any 2017, quan va passar a 4 setmanes, per a passar a 5 setmanes un any després.Què cal tenir en compte?


A partir de l’01 de gener de 2021, les 16 setmanes de permís per a tots dos progenitors (pare i mare) es podran dividir de la següent manera:


  • 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, posteriors al part (resolució judicial o decisió administrativa en el cas d'adopció). La mare biològica pot anticipar aquest període fins a 4 setmanes abans de la data previsible del part

  • Les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, segons es desitgi, però dins dels 12 mesos següents al part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d'adopció.


A més s'estableixen determinats supòsits d'ampliació d'aquests terminis:


  • Ampliació en 1 setmana per a cada progenitor per cada fill/a, a partir del segon, en cas de naixement, adopció o acolliment múltiples.

  • Ampliació en 1 setmana per a cada progenitor en cas de discapacitat del fill/a.

  • Ampliació per part prematur i hospitalització (per un període superior a 7 dies) a continuació del part, fins a un màxim de 13 setmanes.

  • La prestació durant el permís per naixement o cura de fill és del 100% de la base reguladora i està exempta d’IRPF.

I els autònoms?

La nova durada del permís de paternitat també s’aplica als autònoms, que durant les 16 setmanes indicades tindran dret a cobrar també el 100% de la base reguladora. La cotització durant aquest permís està bonificada íntegrament.


A més, aquesta percepció es troba igualment exempta del pagament per IRPF, de manera que el treballador cobrarà el total de la base reguladora i no haurà de tributar a Hisenda per aquesta percepció.


No dubteu en consultar-nos o demanar el nostre ajut per fer qualsevol tramitació.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral


419 views0 comments

Comments


bottom of page