top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Canvi cotització bases autònoms a partir d'1 de Juliol
Benvolgut client i amic,


La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i poden triar l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.


La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent


Per aquest motiu, et recordem que tens l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de juny, per tenir efectes a partir de l’1 de juliol.


Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2021:
La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2020 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.


Així mateix, t'informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguin 47 anys d'edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2021. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2021.


Si et trobes en aquest supòsit, o estàs interessat en modificar la base de cotització o quota, agrairíem que ens ho fessis saber amb la màxima antelació possible.Atentament,


Equip de prestacions de Pérez Sardà


100 views0 comments

Comments


bottom of page