top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Calendari laboral 2021 per les empreses de la construcció de la província de BCN

Updated: Dec 15, 2020

Publicada la resolució que aprova el calendari laboral pel 2021 específic per les empreses del sector de la construcció de la província de barcelonaBenvolgut client i amic,


Un any més s’ha publicat al BOP el calendari laboral per a l’any 2021 acordat en l’àmbit del conveni de construcció de la província de Barcelona.

Les festes oficials són:

1 de gener (Cap d’any)

6 de gener (Reis)

2 d’abril (Divendres Sant)

5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del treball)

24 de juny (Sant Joan)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (Immaculada Concepció)

25 de desembre (Nadal)

Jornades d’ajust per excés d’hores (ponts) són: 1 d´abril, 25 de juny, 16 d´agost, 11 d´octubre, 7, 24,30 i 31 de desembre.


La jornada anual per 2021 es fixa en 1.736 hores, que equivalen a 217 dies de treball efectiu.


Aquest calendari és orientatiu i ha estat confeccionat fixant com a dates de vacances del 2 al 31 d´agost, ambdós. Aquests efectes, no es considerarà com a vacances el 16 d´agost. De conformitat amb el que estableix el conveni, les vacances anuals retribuïdes seran de 30 dies naturals, dels quals 21 dies hauran de ser laborables. Aquestes es poden distribuir en períodes d’almenys 10 dies laborables, i iniciant -se en qualsevol cas en dia laborable que no sigui divendres.


La Festa del Patró serà el 14 de juny , i els 3 dies festius de Nadal seran el 27, 28 i 29 de desembre.


Manca assignar les 2 festes locals a proposta dels municipis respectius .

En el supòsit de que les festes locals coincideixin amb dissabte, diumenge o qualsevol dels festius pactats en el calendari laboral, es traslladarà al primer dia laborable següent llevat de pacte en contrari en l’àmbit de l’empresa .

Durant l’últim trimestre de l’any 2021, la Comissió Paritària es reunirà per tal d’establir el calendari laboral per l’any 2022.


L’horari de treball fixat en els centres de treball d’obra per l’any 2021 serà de dilluns a divendres, de 08.00 a 13.00 i de 14.00 a 17.00 hores excepte en aquelles empreses que haguessin pactat un altre amb anterioritat a la data d’efectes, o que pactin un altre de diferent. Tanmateix s’exclou d’aquest horari els treballadors que realitzin la seva jornada a torns i els que la realitzin en jornada nocturna.


L’horari de treball nocturn i no subterrani serà de 22.00 a 06.00 hores.


L’horari de treball a 3 torns, i no subterrani, sempre i quan no contravingui les ordenances municipals i la legislació vigent, serà:

De 06.00 a 14.00 hores.

De 14.00 a 22.00 hores.

De 22.00 a 06.00 hores.


L’horari de les oficines fixes, a manca de pacte a les empreses, serà de 8 hores diàries i 40 hores setmanals, amb un horari general de l’empresa a determinar sota els següents paràmetres:

Inici matí de 08.00 a 09.30 hores.

Fi matí de 13.00 a 14.30 hores.

Inici tarda de 15.00 a 16.30 hores.

Fi tarda de 18.00 a 20.00 hores.


Quedem com sempre a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

PEREZ SARDA

Àrea Laboral


318 views0 comments

Comentarios


bottom of page